Beleidsplan 2022 - 2025

Meerjarenbeleid van de organisatie

Op deze pagina vind je informatie over het beleidsplan voor de beleidsperiode 2018-2021. Voor deze beleidsperiode ligt veel werk klaar en we zien er naar uit om met onze projecten in deze nieuwe beleidsperiode aan de slag te gaan. Tegelijkertijd ervaren we onze diepe afhankelijkheid van de HEERE en voelen we de noodzaak van de leiding van de Heilige Geest. Voor ons hele beleidsplan geldt dan ook het voorbehoud van Jakobus: ‘Indien de Heere wil, en wij leven zullen’ (Jak.4:15).

Als organisatie zijn we de HEERE bijzonder dankbaar voor alles wat Hij schonk in de afgelopen beleidsperiode. Er waren middelen en mogelijkheden om plannen te realiseren. Het werk onder kinderen, jongeren, leidinggevenden, ouders en ambtsdragers mocht doorgaan. Het LCJ-team heeft zich gezamenlijk ingezet en ook vele vrijwilligers hebben hun gaven, talenten en tijd gegeven. Zonder hun bijdrage had al het werk niet gedaan kunnen worden. In al deze zegeningen zien we als organisatie Gods trouw en genade schitteren.

De diverse werkgebieden van het LCJ zijn in dit document als hoofdstukken opgenomen:

  • Kinder- en jeugdwerk
  • Kinder- en jeugdpastoraat
  • Opvoedingsondersteuning
  • Algemeen
  • Organisatie

Deze werkgebieden bieden de komende beleidsperiode een duidelijk overzicht van onze structuur en wijze van werken, op zowel landelijk als plaatselijk niveau. In dit beleidsdocument is voor elk werkgebied de huidige situatie, het probleem en de gewenste situatie omschreven. De projecten waaraan wij de komende beleidsperiode werken zijn afgeleid van de omschreven wenselijke situaties. Als organisatie is voor deze opbouw gekozen om inzichtelijk te maken wat de aandachtsgebieden zijn de komende periode en om te verantwoorden waar deze aandachtsgebieden uit voortkomen. De projecten van de komende beleidsperiode kunnen uitgevoerd worden onder het voorbehoud van voldoende middelen en mogelijkheden. We denken daarbij aan de beschikbare financiën, personeel en vrijwilligers. Daarbij richten we ons op alle jongeren van 0-27 jaar en op hen die om hen heen staan.

Alle kinderen, jongeren, jongvolwassenen en degenen die hen omringen hebben een ziel. Tegen het licht van de eeuwigheid is ook dit werk van levensbelang. Het gaat om hun en onze ziel en zaligheid. Hart, oor en oog voor al deze jongeren drijft ons om ook de komende beleidsperiode door te gaan. Er is verwachting, vanwege het onveranderlijk, belovende spreken van God in Zijn Woord en Zijn trouw verbond. Hij zal Zijn werk voleinden, en op Zijn tijd de oogst binnen halen. Om Jezus wil.