Inspiratiemagazine 'Vuur!'

Magazine

Inspiratiemagazine

Twee keer per jaar verschijnt dit inspiratiemagazine, voor iedereen die het werk van het LCJ een warm hart toedraagt en betrokken is op het kinder- en jeugdwerk. Bekijk hieronder de edities van het magazine. Veel leesplezier en inspiratie gewenst!

December 2023

In het decembernummer van het magazine Vuur! blikt het LCJ terug op het vele werk dat de organisatie in 2023 mocht verzetten ten dienste van de kinderen en jongeren in de christelijk gereformeerde kerken.

Als kerkelijk jongerenwerkers, ambtsdragers en opvoeders hoeven we niet te investeren in jongeren in de hoop op rendement. Maar we zaaien het Evangeliewoord in hun harten. We hoeven geen resultaat te zien op ons harde werken, maar geloven dat Gods Woord niet vruchteloos tot Hem terugkeert (Jesaja 55:11).

Juni 2023

In dit nummer kijken we terug op de activiteiten voor kinderen en jongeren en het contact met gemeenten door middel van toerustingsavonden. Ook zoomen we in op de nieuwe gereedschapskist voor geloofsonderwijs, een samenwerking met de TUA en CHE. Middels een verdiepend artikel wordt het thema ‘de tijd van je leven’ uitgediept. En we laten een donateur aan het woord.

December 2022

In dit nummer kijken we terug op de activiteiten voor kinderen en jongeren en het nieuwe materiaal dat verschenen is. Ook zoomen we in op de nieuwe cursus kinder- en jeugdpastoraat en het opstarten van pastorale counseling. Middels een verdiepend artikel wordt het thema ‘geloofwaardig opvoeden’ uitgediept. We staan ook stil bij de landelijke actie en het eigen actiecallcenter.

Juni 2022

In dit nummer kijken we terug op de eerste activiteiten voor kinderen en jongeren die weer georganiseerd konden worden na de coronacrisis. Ook zoomen we in op de contacten van het LCJ met de verschillende gemeenten uit de achterban. Middels een verdiepend artikel wordt het thema ‘gender’ uitgediept. Op de middenpagina is een overzicht opgenomen met nieuwe projecten vanuit het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC).

December 2021

In deze editie nemen we onze achterban mee in de verantwoording van onze projecten en veranderingen binnen de organisatie. Zo bevat het magazine meer informatie over de transitie van het LCJ in het Interkerkelijk Kenniscentrum. Door middel van een fotoverslag blikken we terug op het Jeugdappel +16 en kunt u lezen over inspireren met storytelling. Ook is in deze uitgave een lijst met tips te vinden om in het gezin de Bijbel te lezen.

Mei 2021

In dit nummer blikken we terug op de prachtige 24-uursmarathon voor de Landelijke Actie. Ook kunt u lezen over het onderzoek naar binding van jongeren met de kerk. We informeren u over de voortgang van de ontwikkelingen rond het kenniscentrum. U kunt lezen over nieuwe producten, zoals de crèchemethode 'Kijk en Luister' en de nieuwste kernwoorden van ABC van het geloof.

December 2020

In dit nummer blikken we terug op 2020, introduceren we het nieuwe platform 'Goed in Vorm' voor alle toerusting van leidinggevenden en ambtsdragers en blikken vooruit naar de ontwikkelingen in het nieuwe jaar rond het kenniscentrum. U kunt lezen over nieuwe producten, zoals de doopbox en de nieuwe kernwoorden van ABC van het geloof.

Mei 2020

In dit nummer met als thema ‘kerk in crisistijd’ kijken we terug op de achterliggende periode. In deze tijd moesten we als gemeenten en jeugdwerkers naar nieuwe oplossingen zoeken in de coronacrisis. In dit magazine leest u over verschillende producten die zijn uitgegeven om de gemeenten tot dienst te kunnen zijn. Voorbeeld hiervan zijn de rouwprotocollen van ABC van het Geloof.

November 2019

In dit nummer blikken we terug op 2019, onder andere met de afsluiting van de landelijke actie 'Getuigen gevraagd' en de toerustingsdagen van 'Goed in Vorm'. U kunt lezen over het onderzoek 'Visie op jongeren' en de worskhops die we geven op scholen; over 5 jaar Evangeliestek, het project 'memoriseren' en over de nieuwe Handreiking Bijbelstudies. Tenslotte een achtergrondartikel over 'Just Read It!'.

Mei 2019

In dit nummer nemen we u mee in de ontwikkelingen in de organisatie en in het werk. Zo blikken we terug op 2018 en kijken we vooruit naar wat gaat komen. We delen onze drijfveer met u, het vuur in ons hart voor alle jongeren. U kunt lezen over het catechese project, er is een terugblik op de Bijbelstudieconferentie en ook is er een artikel rondom Bijbellezen in het gezin te vinden.