Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Het Landelijk Contact Jeugdwerk Christelijke Gereformeerde Kerken, hierna te noemen LCJ, verleent je hierbij toegang tot lcj.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door LCJ en derden zijn aangeleverd. Het LCJ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Annulering conferenties
Voor alle (Bijbelstudie)conferenties geldt een annuleringsregeling.