Diensten

De jeugdwerkadviseurs en vrijwilligers van het LCJ zijn beschikbaar voor advies, lezingen en workshops. Onze diensten zijn als volgt samen te vatten:

Samen met u kijken we ook of en zo ja welke financiële vergoeding voor het leveren van deze dienst nodig is. Het LCJ kent een divers aanbod aan sprekers over thema's die jongeren, maar ook ouders, leidinggevenden en ambtsdragers, raken. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als 'godsbeelden', 'jeugdcultuur', 'media', 'huisgodsdienst' en dergelijke. Het LCJ is een netwerkorganisatie. Dit betekent dat we binnen de kerk in verbinding staan met diverse expertises op allerlei gebieden. Verbinding, om het hart van jongeren.

Laat ons uw vraag horen, en wij zorgen waar mogelijk voor een antwoord. Als we het advies, de lezing of workshop zelf kunnen verzorgen, doen we dat, en anders zoeken we iemand die het voor ons kan verzorgen. We willen hiermee maatwerk bieden, passend binnen uw gemeente of organisatie.

|