Samenwerking

Samenwerking vinden we belangrijk, omdat we zo kennis kunnen delen. Het helpt ons om onze missie zo goed mogelijk uit te voeren. Bij alle samenwerking zorgen we ervoor dat onze eigen identiteit behouden blijft.

Sinds de oprichting van de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) is een nauwe band ontstaan tussen het LCJ en de HHJO. In 2007 is een samenwerkingsovereenkomst getekend. Voor 2010-2013 hebben we een identiek beleidsplan. Samen staan we sterk! Zo wordt het Bijbelstudiemateriaal voor clubs en verenigingen (Handreiking) samen gemaakt en zijn er gezamenlijke conferenties, zoals de Bijbelstudieconferentie +23 en de Kruispuntconferentie Huwelijk.

Daarnaast werken we samen met de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO) en zijn we in gesprek met Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs. We zoeken samenwerking met andere bonden: het platform Hervormd Jeugdwerk (HJW), de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) en de Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag (BHZ). Ook met het Reformatorisch Dagblad, de Reformatorische Omroep en (reformatorische) scholen zijn er goede banden.

We zoeken naar manieren om met deze en andere organisaties die bij jeugdwerk en jongeren betrokken zijn, expertise, producten en beleid uit te wisselen.

|