Huisgodsdienst

Huisgodsdienst is van groot belang in de opvoeding van kinderen: met elkaar spreken over de dienst van de Heere, het samen bidden en Bijbellezen; het met elkaar napraten over de preek of over wat je kinderen op catechisatie geleerd hebben, of wat de juf op (zondags)school verteld heeft. Heel eenvoudig en ongedwongen, maar wel belangrijk van het begin af aan met je kinderen te doen. Huisgodsdienst bestaat ten minste uit Bijbellezen, bidden en zingen.

Tips Bijbellezen:
• Lees liever korte gedeelte en leg moeilijke dingen uit.
• Laat kinderen meelezen in een eigen Bijbel.
• Stel vragen: wat staat er? Wat betekent dat voor ons vandaag?
• Gebruik met regelmaat een dagboek.
• Maak gebruik van Bijbelverklaringen om moeilijke dingen op te zoeken.

Tips bidden:
• Leer kinderen de formuliergebeden bidden.
• Leer jonge kinderen ook al in eigen woorden bidden; help ze daarbij.
• Leer waarvoor je bidden mag; houd de inhoud van het Onze Vader in gedachten.
• Laat de voorbedepunten die zondag in de kerk genoemd zijn, terugkomen in de gebeden aan tafel.

Tips zingen:
• Sluit aan bij de te leren psalmverzen voor (zondags)school.
• Schakel muziekinstrumenten in.
• Maak eventueel gebruik van de website www.psalmboek.nl.

Bekijk ook de literatuurlijst voor een overzicht van Bijbelverklaringen, Bijbelstudiemateriaal, Kinderbijbels en materiaal voor huisgodsdienst.

|