Opvoedingsondersteuning

Bij opvoedingsondersteuning denken we misschien eerder aan scholen of hulpverleningsorganisaties dan aan de kerkelijke gemeente of een jeugdwerkorganisatie. Toch wil het LCJ aandacht vragen voor dit belangrijke onderwerp. En juist in het midden van de gemeente. We werken daarin ook samen met organisaties als het RD, de RO en Driestar Educatief.

Waarom zouden we elkaar als ouders niet ontmoeten op thema-avonden over opvoeding en huisgodsdienst? Laten we in gesprek gaan met andere ouders, die te maken hebben met dezelfde vragen en moeilijkheden.

Het LCJ kan opvoedingsavonden en cursussen organiseren in de gemeente, of tips geven voor een programma of sprekers.
We willen handvatten bieden om na te denken over onderwerpen als Godsbeelden, gehoorzaamheid, media en seksualiteit. Het is van belang om dergelijke onderwerpen heel concreet te bespreken. Als ouders moet je enigszins op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de jeugdcultuur en de media. Het LCJ biedt hierin graag de helpende hand.

|