Zondagsschoolrooster

Kijk links in de kolom welk Bijbelgedeelte/thema er op zondagsschool behandeld wordt, en welke psalm en tekst je kind deze week moet leren. Kies daarvoor in de linker kolom de roostergroep van je kind. Je vind er ook een korte uitleg bij de psalm en tekst. Elke maandag komen per groep de nieuwe gegevens voor de volgende zondag erop te staan.

Het roosterboekje is er in twee varianten:
- A5 formaat: per week zijn er twee pagina's gevuld. Daar vind je de psalm en tekst, maar ook een samenvatting van het Bijbelgedeelte en enkele vragen. Die vragen zijn bedoeld om thuis het gesprek over de vertelling op gang te brengen en zo een impuls te geven aan huisgodsdienst. Ook is er voor elke week een verwerking in dit boekje opgenomen.
- A6 formaat: voor elke week is er één pagina met de te leren psalm en tekst, en de verwijzing naar het Bijbelgedeelte waarover de vertelling gaat.

Er zijn drie verschillende roosters, afgeleid van de drie zondagsschoolmappen:
A. Bovenbouw, groep 7 en 8
B. Middenbouw, groep 3 t/m 6
C. Onderbouw, groep 1 en 2

Omdat er een behoorlijk verschil zit tussen de groepen 3 en 6, is er voor de verwerking nog een onderverdeling gemaakt:
- Groep 3, 4: een eenvoudige verwerking, afgestemd op hun niveau
- Groep 5, 6: een verwerking waarbij grotere leesvaardigheid nodig is.
Het leerrooster is in beide groepen wel grotendeels hetzelfde; alleen wordt bij groep 3 en 4 de psalm in twee keer geleerd. De kinderen van groep 5 en 6 leren dus in dezelfde tijd meer psalmen.

|