Steun het LCJ

Gebed
Omdat het werk van het LCJ allereerst geestelijk werk is, vragen we u in de eerste plaats om uw gebed. We zijn immers volledig afhankelijk van de Heere: 'Zonder Mij kunt gij niets doen!' Bid of de Heere door Zijn Heilige Geest ons werk wil zegenen en gebruiken. Of Hij het doen wil, naar Zijn belofte. Het gaat om het hart van jongeren!

Betrokkenheid
Omdat ons werk daarnaast ook heel praktisch van aard is, vragen we u in de tweede plaats om praktische betrokkenheid bij ons werk. Dat kan al in uw eigen gezin of gemeente. Maar ook door anderen in uw omgeving aan te moedigen om ook betrokken te raken, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Om zo samen hart te hebben voor jongeren!

Financiële middelen
En omdat we ons werk nu eenmaal niet zonder geld kunnen uitvoeren, vragen we u om financiële steun. Het LCJ is volledig afhankelijk van giften en er is altijd meer werk te doen. Als particulier of als bedrijf heeft u verschillende mogelijkheden om het LCJ financieel te steunen.

Mogen we ook op uw gebed, betrokkenheid en financiële steun rekenen? Neem zo nodig contact op met Willem Kok.

|