Geertje Fokkema

Jeugdwerkadviseur

Samen met man en dochter woon ik in de Christelijke Gereformeerde pastorie van het Zeeuwse Kerkwerve. Naast mijn werk in het gezin en de gemeente vul ik mijn tijd als jeugdwerkadviseur bij het LCJ. Dat ik in Apeldoorn theologie gestudeerd heb en afgestudeerd ben op het vakgebied ‘pastoraat aan kinderen en jongeren’, komt bij de verschillende onderdelen van mijn werk goed van pas.

Het LCJ is een bloeiende en bruisende organisatie waar het fijn werken is. Het is goed om met collega’s samen op te trekken om aan de vele vragen die er leven – zowel bij jongeren als bij hen die om de jongeren heen staan – met passende antwoorden en materialen tegemoet te komen. Naast alle verscheidenheid in het team is er een grote eenheid in het samen optrekken in dit stukje dienst in Gods Koninkrijk. Ik vind het een voorrecht om dat met zoveel collega’s te mogen doen!

Binnen het LCJ houd ik me bezig met het uitgeven van Handreikingen: bijbelstudiemateriaal voor clubs en verenigingen. Ook werk ik mee aan de biddag- en dankdagkalender en andere uitgaven voor het gezin. Ik denk mee op het gebied van opvoedingsondersteuning en vind af en toe het land in trekken om een lezing of cursus te geven ook erg leuk en leerzaam. Het prachtige van dit werk is dat het zo enorm afwisselend is. Ik mag bezig zijn met het Woord van God en met de dienst aan de Heere en ik probeer op allerlei manieren met deze rijke boodschap dichtbij kinderen en jongeren te komen.

“Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet.”

Ik vind het mooi om in het midden van de kerken dienstbaar te kunnen zijn. Het werken met kinderen en jongeren in de gemeente is van groot belang. Vanuit het LCJ willen we ouders, kerkenraden en leidinggevenden ondersteunen om dit belangrijke werk vorm te geven. Werk van levensbelang! De Heere Jezus zei het Zelf: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet.” Het is mijn verlangen dat het jeugdwerk eraan bij mag dragen dat kinderen en jongeren tot Jezus komen!

Team