Jan Post

Jeugdwerkadviseur

Wekelijks mag ik me als jeugdwerkadviseur en jongerenpastor inzetten voor een stukje jeugdwerk en werken met jongeren. Ik ben vader van twee zoons en getrouwd met een lieve vrouw die de naam Engelien draagt. In mijn vrije tijd lees ik graag, zing of speel piano en onderneem ik graag iets met onze kinderen.

Als jongerenwerker houd ik me zoal bezig met toerusting, catechese, zondagsschool-materiaal, jeugdconferenties en pastoraat. Ik zie het als voorrecht om op deze manier hart en oog te mogen hebben voor jongeren. En uiteindelijk om zo íets van Gods genade door te geven.

“Breng eerst de jongeren bij God, voor je God brengt bij de jongeren.”

Efeze 7:1 laat ons zien dat Gods genade overvloedig is. Wat is dan mooier om anderen te laten delen in die genade. Er is een uitspraak: ‘Breng eerst de mensen bij God, voor je God brengt bij de mensen’. De moeders deden het letterlijk, toen ze hun kinderen brachten bij de Heere Jezus om gezegend te worden. Wij mogen het doen middels het gebed, opdat wij zo mogen zijn, een instrument als in Zijn hand.

Team