Jan Post

Jeugdwerkadviseur

Mijn naam is Jan Post, getrouwd met Engelien en trotse vader van twee zoons en een dochter. Na een aantal jaren werken in het onderwijs werkt ik sinds 2012 bij het LCJ als jeugdwerkadviseur. Daarnaast ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als jongerenpastor in de CGK Urk Maranatha. In 2022 ben ik toegelaten tot de predikantsopleiding en volg ik momenteel de studie theologie (bachelor) aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn.

Als jeugdwerkadviseur ben ik betrokken bij verschillende projecten zoals catechese, toerusting en conferenties. Ik zie het als voorrecht om op deze manier hart en oog te mogen hebben voor jongeren. En uiteindelijk zo íets van Gods genade door te mogen geven.

“Breng eerst de jongeren bij God, voor je God brengt bij de jongeren.”

Efeze 7:1 laat ons zien dat Gods genade overvloedig is. Wat is dan mooier om anderen te laten delen in die genade. Er is een uitspraak: ‘Breng eerst de mensen bij God, voor je God brengt bij de mensen’. De moeders deden het letterlijk, toen ze hun kinderen brachten bij de Heere Jezus om gezegend te worden. Wij mogen het doen middels het gebed, opdat wij zo mogen zijn, een instrument als in Zijn hand.

Team