Marieke Griffioen

Jeugdwerkadviseur

Ik ben Marieke Griffioen (1982) en ben getrouwd met Sander. Hij is mijn soulmate, vader van vier mooie jongens en predikant in de CGK te Zeewolde. Samen kregen wij een pracht van een dochter, Anna. Als liefhebber van literatuur volgde ik na de middelbare school de studie Engelse taal en cultuur. Gaandeweg besloot ik mijn studie praktisch in te willen zetten in Gods Koninkrijk en koos de richting van (Bijbel)vertalen en educatie. Na afronding van de opleiding werkte ik als vrijwilliger voor Wycliffe Bijbelvertalers in Engeland, volgde de lerarenopleiding, werd docent Engels op een middelbare school en parttime jeugdwerkadviseur voor het LCJ (2007). Nu, in een veranderde gezinssituatie, probeer ik mijn tijd te verdelen binnen het gezin, de kerkelijke gemeente en het LCJ en werk ik tweeënhalve dag per week als senior jeugdwerkadviseur. In mijn vrije tijd kruip ik het liefst met een bak koffie binnen handbereik in een goed boek – theologie of literatuur – of ga de natuur in.

Na heel wat dienstjaren bij het LCJ werk ik nog steeds met hart en ziel voor deze organisatie. In dit werk komen verschillende liefdes samen: werken met jongeren, het goede nieuws van Gods liefde in Christus delen, toerusting geven aan allerlei doelgroepen. En dat alles met een inspirerende groep collega’s vanuit het hele land en mooie contacten over kerkmuren heen. Binnen het LCJ ben ik verantwoordelijk voor een aantal deelgebieden. Ik ben labeldrager van het LCJ. Dit houdt in dat ik eerste aanspreekpunt ben voor de ca. negentig aangesloten CGK gemeenten. Verder ben ik verantwoordelijk voor toerusting aan zowel jongeren als opvoeders. Dit betreft bijvoorbeeld het schrijven en geven van workshops in gemeenten over genderidentiteit, sociale media en seksualiteit. Of het houden van toerustingsavonden voor kerkenraad en leidinggevenden over pastoraat en geestelijk leidinggeven. Binnen het IKC, het Interkerkelijk Kenniscentrum, ben ik breed verantwoordelijk voor zaken rond identiteit.

"Als een man geroepen is om straatveger te zijn, dan moet hij de straat vegen zoals Michelangelo schilderde, zoals Beethoven muziek componeerde, of zoals Shakespeare poëzie schreef. Hij moet de straat zo goed vegen dat alle hemelse en aardse heerscharen zullen zeggen: Hier woonde een geweldige straatveger, die zijn werk goed deed."

Waarom doe ik dit werk eigenlijk? Er is de gewone horizontale dimensie. Het LCJ is een enorm leuke, boeiende organisatie om voor te werken. Maar uiteindelijk drijft me het verlangen dat Gods koninkrijk uitgebreid wordt. Dat jongeren tot geloof komen, dat zij die Jezus kennen Hem radicaler leren volgen, dat opvoeders door ons werk (meer) putten uit de onuitputtelijke bron van liefde, genade en wijsheid in Jezus Christus. Overigens geloof ik dat geestelijk werk op élke plek gedaan kan worden. Onder andere C.S. Lewis heeft mijn blik op werken in Gods koninkrijk verrijkt. In zijn toespraak ‘Studeren in oorlogstijd’ aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog zegt hij het volgende over roeping: ‘Laten wij dit eens en voor altijd uit onze gedachten zetten. Het werk van een Beethoven en het werk van een werkster krijgen op precies eendere wijze geestelijke waarde, namelijk door aan God te worden opgedragen, door nederig te worden gedaan ‘als voor de Heer’.

Martin Luther King (Jr.) verwoordde het als volgt. Ik hoop dat waar ik ook geroepen wordt mijn werk – als moeder dan wel predikantsvrouw dan wel jeugdwerkadviseur – zo getypeerd mag worden.

‘Als een man geroepen is om straatveger te zijn, dan moet hij de straat vegen zoals Michelangelo schilderde, zoals Beethoven muziek componeerde, of zoals Shakespeare poëzie schreef. Hij moet de straat zo goed vegen dat alle hemelse en aardse heerscharen zullen zeggen: Hier woonde een geweldige straatveger, die zijn werk goed deed.’

Team