Niek Bakker

Jeugdwerkadviseur

Tijdens de studie theologie groeide het verlangen om mijn ervaring met jongeren in dienst te stellen van de kerk. Zodoende ging ik in 2022 aan de slag voor het LCJ.

Ik houd me al mijn hele professionele loopbaan bezig met onderwerpen die liggen op het snijvlak van kerk en samenleving. De eerste jaren werkte ik als docent maatschappijleer & burgerschap. In mijn lessen ging het over grote maatschappelijke vraagstukken, maar ook over de keuzes die je als christen in het dagelijks leven maakt. Dat vond en vind ik een boeiende combinatie.

Studeren bevalt me goed, of zoals m’n dochter het zegt: “Hij laat liever z’n brein werken dan z’n botten”. Na de lerarenopleiding volgde ik daarom een master sociologie aan de Erasmus Universiteit. Dat vond ik een heel boeiende opleiding, omdat ik allerlei grote maatschappelijke problemen beter leerde begrijpen. Dat kwam goed van pas in mijn werk als jeugdwerkadviseur bij een politieke jongerenorganisatie. Ik gaf toen veel lessen op scholen om met jongeren na te denken over hoe ze christen kunnen zijn in deze tijd.

"Hoe kun je op een Bijbelgetrouwe manier christen zijn in deze tijd?"

Dat thema bleef me bezig houden: ‘Hoe kun je op een Bijbelgetrouwe manier christen zijn in deze tijd?’. Daar wilde ik me graag verder in verdiepen. Iemand attendeerde me toen op de deeltijdstudie theologie aan de ETF in Leuven. Inmiddels ben ik bijna klaar met die opleiding.

Tijdens de studie aan de ETF groeide het verlangen om mijn ervaring in het onderwijs en het politieke jongerenwerk in dienst te stellen van de kerk. Aanvankelijk heb ik dat een poosje gedaan bij stichting Chris, maar al vrij snel heb ik de overstap gemaakt naar het Interkerkelijk Kenniscentrum. In mijn werk ben ik gelukkig ook veel in contact met jongeren, zoals bijvoorbeeld tijdens Bijbelstudieconferenties van het LCJ en het HJW en tijdens workshops op middelbare scholen. Daarnaast geef ik veel trainingen aan kerkenraden en jeugdwerkers en verdiep ik me in thema’s die van belang zijn voor het jeugdwerk in de kerk.

Behalve met onze dochter zijn mijn vrouw en ik ook gezegend met twee zoons. We wonen met veel plezier in Dordrecht.

Team