Tanneke Diepenbroek

Directiesecretaresse en jeugdwerkondersteuner

Als ouder van twee zoons en een dochter die opgroeiden in een van onze kerken, de cgk Dordrecht-Centrum, heb ik ervaren hoe belangrijk kinder- en jongerenwerk in de kerk is. Ik ben Tanneke Diepenbroek (1969) en ik mag me sinds 2023 inzetten voor het LCJ.

Voordat ik trouwde met André en in Dordrecht ging wonen, werkte ik twaalf jaar als directiesecretaresse en hoofd secretariaat op een middelbare school. Na ons huwelijk bekleedde ik vergelijkbare functies, maar nu binnen de GGZ in Dordrecht en omgeving. Gedurende de basisschooltijd van onze kinderen -in 2010 stopte ik tijdelijk met betaald werk buitenshuis- was ik als vrijwilliger actief op de basisschool. Toen onze dochter naar het voortgezet onderwijs ging, vervulde ik daar verschillende vrijwilligersfuncties. Sinds een aantal jaren verzorg ik zo nu en dan de workshops Joods koken, meestal onder de noemer ‘Geen feest zonder maaltijd’.

Als freelance interviewer ben ik sinds 2015 verbonden aan de Wekker, het landelijke blad van de christelijke gereformeerde kerken. Gedurende vele jaren mocht ik de maandelijkse rubriek ‘Gemeente in Beeld’ verzorgen. Hierdoor had ik veel contact met de verschillende gemeenten.

Sinds augustus 2023 mag ik de contacten met cgk-gemeenten op een andere manier voortzetten. In het kader van ‘Binding Gemeenten’ benader ik leidinggevenden van jeugdverenigingen, kinderclubs en zondagsscholen telefonisch en informeer naar hun ervaringen met het kinder- en jongerenwerk binnen hun gemeente. Ik luister naar de behoeften van leidingevenden en vertel dat het LCJ hen tot dienst wil zijn. De uitkomst van de telefoongesprekken rapporteer ik aan senior jeugdwerkadviseur Marieke Griffioen. Indien nodig ondernemen we actie als er vraag is naar materialen, advies of ondersteuning.

"Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel leidinggevenden zich met liefde en enthousiasme vrijwillig inzetten voor onze kinderen en jongeren."

De telefonische contacten met leidinggevenden zijn regelmatig zeer inspirerend en bemoedigend. Vele leidinggevenden zetten zich met liefde en enthousiasme vrijwillig in voor onze kinderen en jongeren. Dat is hartverwarmend. Ik vind het heel bijzonder dat ik hiervan door mijn werk deel mag uitmaken en de verhalen mag horen over wat er zoal gebeurt in het verenigings- en zondagsschoolwerk. De gesprekken eindigen vaak met het toewensen van Gods zegen over het werk dat gedaan mag worden. Want aan Zijn zegen is alles gelegen.

Team