Goed in Vorm

Toerusting

Hoe moet ik een Bijbelverhaal voorbereiden? Hoe krijg ik een band met de jongeren op mijn club? Hoe leg je een kind uit wat bekering inhoud? Echt leidinggeven gaat niet vanzelf. Het vraagt tijd en aandacht, met als doel het hart van de kinderen en jongeren uit de gemeente te bereiken.

Leidinggeven aan kinderen en jongeren is een hele mooie en verantwoordelijke taak. In vertrouwen en in afhankelijkheid van de Heere die tot het werk roept, mag elke leidinggevende zich inzetten. Het LCJ wil alle leidinggevenden bij het werk in de gemeente graag ondersteunen en toerusten met het oog op de kinderen en jongeren in de gemeente.

Toerusting van leidinggevenden en (jeugd)ambtsdragers is één van de belangrijkste pijlers van het werk van het LCJ. Wellicht herinner je je nog de regionale kadervormingsavonden die in het verleden gehouden werden. De toerustingstak van het LCJ heeft een nieuwe invulling gekregen en gaat verder onder de naam ‘Goed in Vorm’. Regionale avonden zijn vervangen door twee jaarlijkse landelijke toerustingsdagen. Verder worden er toerustingsavonden en cursussen gegeven in de plaatselijke gemeente en wordt het online aanbod verder uitgebreid. We hopen door deze vernieuwing alle leidinggevenden te bereiken, onderling contact en ontmoeting te stimuleren en jullie te bemoedigen en inspireren voor het werk onder de kinderen en jongeren van onze gemeenten. Bekijk eens op je gemak het aanbod van het LCJ en mocht je dingen missen… laat het dan weten!

Het kan ook voorkomen dat je gewoon een praktische vraag hebt m.b.t. het leidinggeven aan de club. Schroom niet om je vraag op de mail te zetten of om even te bellen naar één van de jeugdwerkadviseurs. Zij willen je graag van tips en adviezen voorzien.

Voor zondagsschool en kinderclubs
Voor -16 jongeren
Voor +16 jongeren

-
-
-

Jan Post
Lydia van Ginkel
Marieke Griffioen

Heb je algemene vragen of wil je toerusting aanvragen? Neem dan contact op met Willem Kok.

|