Een knipoog kan voor kind het verschil maken

Toerustingsdagen 2018 - 'Ik zie jou!'

IMG_9775

Hoe zorg je ervoor dat kinderen en jongeren zich echt gezien voelen in de kerk? Hoe voorkom je dat ze het ‘koud’ krijgen? Is het vandaag mogelijk dat de Heere Jezus een heilig liefdesvuur in ons ontsteekt? Die vragen stonden centraal op de interkerkelijke toerustingsdagen die pas gehouden zijn in Gouda (20 januari) en Urk (27 januari).

De dagen werden bezocht door ambtsdragers, kinderwerkers en leidinggevenden uit diverse kerkgenootschappen. In zijn hoofdlezing onderstreepte Ds. L. de Wit het belang van goede voorbeelden in de kerk. “Wat zien jongeren als ze naar je kijken? Zien ze een geheiligd leven en het verlangen om de Heere Jezus te volgen?”

Kritiek van jongeren
Ook pleitte hij ervoor om echt te luisteren naar jongeren, zonder gelijk een oordeel klaar te hebben. “Na kritiek van jongeren schieten we vaak gelijk in de verdediging. Ben ik bereid om te luisteren? Ken je de LSD-methode? Dat heeft niets met drugs te maken. Het betekent: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Durf echt te luisteren!”

Knipoog
LCJ-directeur Kees van Vianen stelde dat 'gezien voelen' voor kinderen en jongeren vaak zit in kleine dingen. “Bijvoorbeeld een knipoog van een diaken tijdens het collecteren. Daarmee laat je merken: ik zie jou!”

Daarnaast waren er diverse workshops, onder andere over andersbegaafde kinderen en jongeren, studenten en online pastoraat. Dr. Steef Post belichtte in een workshop de problematiek van randkerkelijke jongeren. Hij pleitte voor een benadering waar wordt gekeken vanuit de jongere. “Kijk je door de bril van jezelf naar de jongere of probeer je vanuit de jongere te kijken?” Post liet zien welke typen jongeren er in de kerk kunnen zijn, zoals mentale jongeren, emotionele jongeren en fysieke jongeren. Elk type jongere heeft verschillende redenen om de kerk te verlaten, zo legde hij uit.

Diverse bezoekers gaven aan dat dat ze de toerustingsdagen waardevol vonden. “Heel goed om deze dag mee te maken”, vertelde een leidinggevende. “Het helpt je om weer met nieuwe moed voor kinderen en jongeren van de gemeente te gaan.”

Toerustingsdag 2018 'Ik zie jou!' - Gouda

Toerustingsdag 2018 'Ik zie jou!' - Urk

|