Interkerkelijke toerustingsdagen 'Voorbeeldig'

Voorbeeld doet volgen


14 en 21 september 2019
Poster GiV 2019 Voorbeeldig

Twee zaterdagen in september 2019 waren een grote groep leidinggevenden, ambtsdragers, catecheten en evangelisatiemedewerkers uit verschillende kerkgenootschappen bijeen. De twee landelijke interkerkelijke toerustingsdagen liggen weer achter ons. Als Driestar Educatief, Bond Hervormde Zondagsscholen, Evangeliestek, het Hervormd Jeugdwerk en het LCJ zien we dankbaar terug op mooie dagen.

Vroeg in de middag druppelden de eerste leidinggevenden al binnen. Het was in Gouda een zonovergoten dag. Alle bezoekers werden onthaald met koffie, thee, een koek en een tasje met reader, pen, flyers en informatie. Heel mooi om met zoveel mensen uit verschillende gemeenten bijeen te zijn!

Lydia van Ginkel, senior jeugdwerkadviseur bij het LCJ opende de toerustingsdag. Nadat we samen twee verzen uit psalm 119 gezongen hadden, lazen we twee gedeelten uit de brieven van Paulus. Filippenzen 3:17-21 en 2 Korinthe 4:5-7. Paulus roept zijn lezers op om navolgers te zijn. Hij stelt zichzelf ten voorbeeld. Leidinggeven aan kinderen en jongeren in de gemeente betekent ook zeggen ‘Wees mijn navolger’. Ons gedrag als leidinggevende zegt meer dan duizend woorden. In 2 Korinthe 4 laat Paulus wel duidelijk blijken dat hij zichzelf niet ten voorbeeld stelt om alle aandacht op hem als persoon te vestigen, maar juist om de Heere Jezus groot te maken. Hij laat de Korintiërs weten ‘Wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn, en niet uit ons’. Als leidinggevenden zijn we zwakke, broze, zondige en gewone mensen met fouten en gebreken, maar juist middels zo’n alledaagse breekbare ‘aarden kruik’ wil de Heere Zijn Evangelie laten klinken en Zijn Koninkrijk bouwen, een wonder!

Prof. dr. Baars vervolgt het programma met een inhoudelijke lezing over het thema ‘Voorbeeldig – voorbeeld doet volgen’. Hij geeft met klem aan dat we alleen tot voorbeeld kunnen zijn als we zelf een volgeling geworden zijn. Volgen is iets anders als nadoen. Om een voorbeeld te kunnen zijn hebben we een dubbele loyaliteit nodig. Allereerst de liefde tot God die ons drijft, en daarna zeker ook de liefde voor kinderen en jongeren. Het offer is nog altijd de hoogst denkbare vorm van liefde, stelt prof. Baars. Dat roept de vraag op: mag het ons ook wat kosten? Hij besluit zijn lezing met een herinnering aan zijn eigen zondagsschoolleidster van vroeger, een vrouw met, op het eerste gezicht, weinig capaciteiten, maar ze had de Heere lief en diende Hem. Zij was tot voorbeeld.

De bezoekers bezochten vervolgens twee workshops naar keuze waarin de inhoud van de dag een praktische vertaalslag kreeg. We genoten van een heerlijke maaltijd en we sloten de dag plenair af met het zingen van het lied ‘Prijs de Heer’ met blijde galmen’. We wensen ieder die werkzaam is onder kinderen en jongeren van harte Gods zegen toe en hopen jullie D.V. 2020 weer te ontmoeten! Ben(t) u/jij er volgende keer ook (weer) bij?

Toerustingsdag 2019 'Voorbeeldig' - Gouda

Toerustingsdag 2019 'Voorbeeldig' - Urk

|