Workshops

Tijdens de interkerkelijke toerustingsdagen is er tijd ingepland voor twee workshoprondes. Als bezoeker heb je de keuze uit acht verschillende workshops. Bij het invullen van het aanmeldingsformulier kan je zowel je eerste als tweede keus invullen. Tijdens de dag zelf kan je in de reader zien waar je ingedeeld bent. Er is keuze uit de onderstaande thema’s:

Workshop 1 – Voorbeeldig voorbeeld
(doelgroep leidinggevenden van kinderen 4-12 jaar)
Workshopleider A. Baarssen (Urk) en C.M. Codee (Gouda)

Hoe wordt je als leidinggevende zelf geïnspireerd door het voorbeeld wat de Heere Jezus gaf in Zijn leven op aarde? Hoe kunnen andere praktische voorbeelden uit de Bijbel ons als leidinggevende helpen om een voorbeeld voor de kinderen te zijn? Wat is een basisvoorwaarde in onze relatie met kinderen? Wat zijn belangrijke waarden en normen in een gesprek met kinderen en hoe breng je deze ter sprake? Hoe krijgt dit vorm in een gesprek met hen als je tot de kern wil doordringen?

Workshop 2 – Voorbeeldig leidinggeven in het kinderwerk
(doelgroep leidinggevenden van kinderen 4-12 jaar)
Workshopleider E. Blok-Kalisvaart

Hoe verwerk je waardengericht onderwijs in je Bijbelvertelling aan de kinderen in de basisschoolleeftijd? Kan je er ook een gesprek over christelijke waarden aan verbinden? Wat begrijpen ze op welke leeftijd? In deze workshop worden je handvatten en ideeën aangereikt om christelijke waarden over te brengen op de kinderen.

Workshop 3 – Voorbeeldig leidinggeven in het jeugdwerk
(doelgroep leidinggevenden van tieners)
Workshopleider A.M. Vroegop

Hoe voer je een groepsgesprek met tieners en kom je met hen tot de kern? Hoe voorkom je discussies over allerlei normen en kom je tot het niveau van de christelijke waarde die er aan ten grondslag ligt? Hoe kan je daarin tieners in alle diversiteit betrekken bij het gesprek en optimale betrokkenheid creëren? Zijn er mogelijkheden om ook het ontspannende deel van de avond in het teken van de boodschap te laten staan?

Workshop 4 – De kracht van voorbeeldig spreken
(doelgroep leidinggevenden van tieners)
Workshopleider S. Middelkoop (Urk) en J. Post (Gouda)

 Een krachtig voorbeeld blijft in je geheugen achter. Je vergeet het niet meer. Wie met tieners werkt in de kerk moet er een sport van maken om zoveel mogelijk goede voorbeelden paraat te hebben. Wie in staat is een goed voorbeeld op het juiste moment in te brengen, kan daarmee betrokkenheid enorm vergroten en de kern van het verhaal krachtig markeren. Beeldend spreken is de tiener laten weten dat je gelooft in wat je zegt. Neem hen mee in het verhaal wat je voor ogen ziet. Schilder hen de Bijbelse boodschap voor ogen en bewonder samen de Auteur.

Workshop 5 – Voorbeeldige catechese
Workshopleider nog onbekend

Hoe voer je een groepsgesprek tijdens catechese zodanig dat ieder zich betrokken weet? Hele verschillende jongeren zitten bij elkaar, hoe kan je als catecheet de verbinding met hen, in al die diversiteit, maken? En hoe stuur je een groepsgesprek zodanig dat het geen oppervlakkig praatje blijft, maar dat het komt tot het niveau van de waarde die ten grondslag ligt aan het onderwerp?

Workshop 6 – In gesprek met jongeren
Workshopleider nog onbekend

De jongen die je met de auto thuisbrengt na de club, het meisje van JV dat je spreekt bij het kampvuur, of de afspraak die je maakt voor het jaarlijkse gesprek met je catechisant... allemaal gelegenheden om met die jongere uit de gemeente in gesprek te gaan. Soms zijn het vluchtige momenten, soms heb je een uur de tijd, maar in beide gevallen zijn het momenten van contact. Waar vraag je dan naar? Hoe kom je tot een echte ontmoeting? Hoe voorkom je de alleen sociaal wenselijke reacties en kom je tot een geestelijk gesprek?

Workshop 7 – Voorbeeldig jeugdpastoraat
Workshopleider nog onbekend

Hoe het jeugdpastoraat vormgegeven wordt is per gemeente heel verschillend. In veel gemeenten worden de jongeren thuis verwacht bij het huisbezoek. Hoe kan je in de gezinscontext een goed gesprek met hen voeren? En als je merkt dat de context daaraan niet meewerkt, wat zijn dan alternatieven?

Workshop 8 – Voorbeelden uit het verleden voor in het heden
Workshopleider nog onbekend

Welke voorbeelden kennen we vanuit het verleden uit onze geschiedenis en traditie waar we veel van kunnen leren voor ons eigen leven in onze tijd en cultuur met behulp van de deugdethiek? Hoe inspireren gelovigen uit het verleden ons om in het heden als christen het ‘goede leven’ te leven?

|