Workshops

Tijdens de interkerkelijke toerustingsdagen is er tijd ingepland voor twee workshoprondes. Als bezoeker heb je de keuze uit acht verschillende workshops. Bij het invullen van het aanmeldingsformulier kun je zowel je eerste als tweede keus invullen. Tijdens de dag zelf kun je in de reader zien waar je ingedeeld bent. Er is keuze uit de onderstaande thema’s:

Workshop 1 – Voorbeeldig voorbeeld
(doelgroep leidinggevenden van kinderen 4-12 jaar)
Workshopleider A. Baarssen (Urk) en C.M. Codee (Gouda)

Hoe wordt je als leidinggevende zelf geïnspireerd door het voorbeeld wat de Heere Jezus gaf in Zijn leven op aarde? Hoe kunnen andere praktische voorbeelden uit de Bijbel ons als leidinggevende helpen om een voorbeeld voor de kinderen te zijn? Wat is een basisvoorwaarde in onze relatie met kinderen? Wat zijn belangrijke waarden en normen in een gesprek met kinderen en hoe breng je deze ter sprake? Hoe krijgt dit vorm in een gesprek met hen als je tot de kern wil doordringen?


Workshop 2 – Voorbeeldig leidinggeven in het kinderwerk
(doelgroep leidinggevenden van kinderen 4-12 jaar)
Workshopleider E. Blok-Kalisvaart

Hoe verwerk je waardengericht onderwijs in je Bijbelvertelling aan de kinderen in de basisschoolleeftijd? Kun je er ook een gesprek over christelijke waarden aan verbinden? Wat begrijpen ze op welke leeftijd? In deze workshop worden je handvatten en ideeën aangereikt om christelijke waarden over te brengen op de kinderen.


Workshop 3 – Voorbeeldig leidinggeven in het jeugdwerk
(doelgroep leidinggevenden van tieners)
Workshopleider A.M. Vroegop

Hoe voer je een groepsgesprek met tieners en kom je met hen tot de kern? Hoe voorkom je discussies over allerlei normen en kom je tot het niveau van de christelijke waarde die er aan ten grondslag ligt? Hoe kun je daarin tieners in alle diversiteit betrekken bij het gesprek en optimale betrokkenheid creëren? Zijn er mogelijkheden om ook het ontspannende deel van de avond in het teken van de boodschap te laten staan?


Workshop 4 – De kracht van voorbeeldig spreken
(doelgroep leidinggevenden van tieners)
Workshopleider S. Middelkoop (Urk) en J. Post (Gouda)

Een krachtig voorbeeld blijft in je geheugen achter. Je vergeet het niet meer. Wie met tieners werkt in de kerk moet er een sport van maken om zoveel mogelijk goede voorbeelden paraat te hebben. Wie in staat is een goed voorbeeld op het juiste moment in te brengen, kan daarmee betrokkenheid enorm vergroten en de kern van het verhaal krachtig markeren. Beeldend spreken is de tiener laten weten dat je gelooft in wat je zegt. Neem hen mee in het verhaal wat je voor ogen ziet. Schilder hen de Bijbelse boodschap voor ogen en bewonder samen de Auteur.


Workshop 5 – Voorbeeldige catechese
Workshopleider J.W. Baars

Hoe voer je een groepsgesprek tijdens catechese zodanig dat ieder zich betrokken weet? Heel verschillende jongeren zitten bij elkaar, hoe kun je als catecheet de verbinding met hen, in al die diversiteit, maken? En hoe stuur je een groepsgesprek zodanig dat het geen oppervlakkig praatje blijft, maar dat het komt tot het niveau van de waarde die ten grondslag ligt aan het onderwerp?


Workshop 7 – Voorbeeldig jeugdpastoraat
Workshopleider ds. F. van Binsbergen (workshop alleen 14 september op Urk)

Hoe het jeugdpastoraat vormgegeven wordt is per gemeente heel verschillend. In veel gemeenten worden de jongeren thuis verwacht bij het huisbezoek. Hoe kun je in de gezinscontext een goed gesprek met hen voeren? En als je merkt dat de context daaraan niet meewerkt, wat zijn dan alternatieven?


Workshop 8 – Kijk in de spiegel: welk voorbeeld geef ik?
Workshopleider J.J. Jacobse (workshop alleen 21 september in Gouda)

Ze luisteren ademloos naar jouw verhaal. Ze lijken de inhoud van de boodschap woord voor woord op te nemen. Maar ze kijken minstens zoveel naar jou als persoon. Bij de zondagschool, catechese of in het jeugdwerk ben je als persoon een rolmodel voor de kinderen aan wie je leiding geeft. Ze leren door je woorden, maar misschien wel veel meer van het voorbeeld dat je geeft. Jouw voorbeeldgedrag kan enorm inspirerend zijn, maar kan ook je woorden afbreken. Wat zien de kinderen of jongeren als ze naar jou kijken? Wat leren ze van de manier waarop jij voor hen de Bijbel uitlegt? Wat leren ze, als ze naar jou kijken, over God? Kom tijdens deze workshop in de spiegel kijken: wélk voorbeeld geef jij? Welk voorbeeld zou je willen zijn?

|