Tiener- en jeugdwerk

Ontdek ons aanbod

Tiener- en jeugdwerk op maat

Naast het toerusten van opvoeders, leidinggevenden en ambstdragers in het contact met jongeren, willen wij ook graag met jongeren zelf het contact zoeken. Om onze jongeren te kunnen ontmoeten, dienen en vormen bieden wij het volgende aan:

Bijbelstudieconferenties

In het voorjaar en in het najaar organiseren we verschillende Bijbelstudieconferenties voor jongeren van 16+ en 23+. Deze conferenties starten vrijdagavond en duren tot maandagochtend. Tijdens de conferenties staat één thema centraal dat wordt uitgewerkt in diverse lezingen en bijbelstudies. Er is ook aandacht voor sfeer, ontmoeting, ontspanning en gezelligheid. De conferentie in het voorjaar is bedoeld voor jongeren van 16 tot 23 en in het najaar wordt de conferentie voor zowel de 16+ doelgroep als de 23+ doelgroep georganiseerd.

Bijbelstudieconferentie 30+

In het voorjaar organiseren we een Bijbelstudieconferentie voor dertigplussers. Deze conferentie start vrijdagavond en duurt tot maandagochtend. Er staat één thema centraal dat wordt uitgewerkt in diverse lezingen en bijbelstudies. Er is ook aandacht voor sfeer, ontmoeting, ontspanning en gezelligheid.

Kruispuntconferentie Belijdenis

De Kruispuntconferentie Belijdenis is een conferentie waarbij aan de hand van verschillende onderdelen wordt nagedacht over het doel van belijdenis doen. De conferentie wordt jaarlijks in juni aangeboden, voor de zomervakantie en de start van het nieuwe seizoen. De beoogde doelgroep zijn jongeren die recent belijdenis hebben gedaan of overwegen belijdeniscatechisatie te gaan volgen.

Kruispuntconferentie Huwelijk

Jaarlijks wordt de Kruispuntconferentie Huwelijk georganiseerd. Voor elk stel is de huwelijksconferentie een gezellige, interactieve dag om de relatie te verstevigen en te verdiepen en natuurlijk ook om van elkaar te genieten. Onder leiding van een aantal professionele interkerkelijke sprekers denken we met elkaar na over diverse onderwerpen die rondom het huwelijk spelen. Dit gebeurt op een interactieve manier, door middel van een lezing, workshops en persoonlijke, gevarieerde opdrachten en leuke testjes. Er is alle ruimte voor de bespreking van vragen die er kunnen leven.

Appeldagen

De appeldagen zijn voor jongeren van 12-15 (Jeugdappel -16) en van 16-27 (Jeugdappel +16) de gelegenheid om elkaar landelijk te ontmoeten. Het doel is om samen te luisteren naar de boodschap van Gods Woord. Elk jaar gebeurt dat aan de hand van een ander thema dat aansluit bij de belevingswereld van de jongeren. Daarnaast beogen we met de appeldagen ook ontspanning, ontmoeting en gezelligheid met elkaar.

Handreiking

We ontwikkelen materialen voor -16 en +16 jongeren voor de clubs en verenigingen. Dit materiaal geven we bijbels, warm, professioneel en op maat vorm. We houden hierbij rekening met de diversiteit onder jongeren. Voor leidinggevenden zijn er digitale leidingdelen die hen exegese, didactische handreiking en verwerkingen bieden.


(Advertentie)

Aanbevelingen

Naast ons eigen aanbod zijn we als LCJ betrokken bij andere interkerkelijke initiatieven. Middels onderstaande initiatieven kunnen wij jongeren nog specifieker dienen. We bevelen deze dan ook van harte aan.

ABC van het geloof

Op ABC van het geloof is er een overzicht van bijbelse kernbegrippen te vinden. Het project ABC van het geloof heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en gereformeerde belijden aan jongeren door te geven. We hopen dat jongeren hierdoor de betekenis hiervan voor hun eigen leven gaan zien. Want hoe kunnen we de inhoud van bijbelse kernwoorden geloven en beleven als wij ze niet begrijpen?

Serie 'Zeker weten'

Binnen het project ‘Apologetiek voor elke dag’ is de serie ‘Zeker weten’ uitgewerkt. In deze serie worden meerdere apologetische thema’s uitgewerkt. Het doel van dit project is dat jongeren handvatten krijgen om het gesprek aan te gaan met onchristelijke klasgenoten of collega’s.

Inmiddels bevat de serie onder andere de volgende thema's:

  1. De opstanding
  2. God en het lijden
  3. De Bijbel

Catechesemethode Just Read It!

Met de catechesemethode Just Read It! wordt op een bijbelgetrouwe, verbindende en interactieve manier het eeuwenoude christelijke geloof aan de volgende generatie overgedragen. De methode is te karakteriseren als bijbelgetrouw, verbindend en interactief. De catechesemethode bestaat uit een leerlijn die is verdeeld over vijf jaar. In elk jaar worden kort en krachtig thema’s vanuit de Bijbel behandeld gericht op de relevantie voor jongeren van nu. Deze thema’s worden ook vanuit de belijdenisgeschriften en de geloofsleer belicht. In de methode wordt veel aandacht gegeven aan het nauwkeurig leren lezen van de Bijbel. Er wordt verbinding gelegd tussen inhoud van het geloof en het leven en denken van jongeren.

INSPIREd

Met het project ‘INSPIREd’ worden scholen ontzorgd en ondersteund op het gebied van persoonsvormings-ontwikkeling van jongeren. INSPIREd zet in op persoonsvorming vanuit een integrale visie, gebaseerd op Bijbelse waarden:

  • Toerusting voor de mentor en docent: hij of zij blijft de belangrijkste vormer op school. Vorming begint met voorbeeldgedrag en voorleven.
  • Workshops waarin we op een pakkende manier met de leerlingen het gesprek aan gaan over de thema’s die écht spelen.
  • Leerlijnen en concepten die de school in staat stellen op een duurzame manier een vervolg te geven aan de workshops.

Door deze drie bouwstenen te combineren werken we met impact aan persoonsvorming.

Thema’s waar workshops over aangeboden worden zijn media, seksualiteit, kleding, burgerschap, werk en geld, bidden en bijbellezen en identiteit.

BasiC

De community BasiC wil jongeren uitdagen tot een leven dat dieper gaat, naar de basis. Met video’s, interviews en artikelen over de wereld van vandaag én de basics van het leven. De C staat voor ‘Core’, de kern van het leven. Maar ook voor Christus. Merken jongeren iets van Hem in de wereld en het leven van vandaag? Daar gaan we naar op zoek. BasiC gaat niet voor vrome praatjes, maar voor het eerlijke verhaal. Ontdek meer op www.Basi-C.nl.

Geloofstoerusting

Geloofstoerusting is een platform voor jongeren en ouderen met toerusting op allerlei terreinen van het christelijk geloof. Sceptici vinden er argumenten, zoekers bemoediging, gelovigen aansporing en verdieping.

Om velen te kunnen bereiken, maakt Geloofstoerusting gebruik van allerlei middelen. Het begon in 2012 met video’s op Youtube. Inmiddels is Geloofstoerusting ook actief op Facebook, Instagram, Twitter, Spotify en is er een eigen website waar naast video's ook artikelen, podcasts en nog veel meer te vinden is. Er worden jongerenavonden belegd, liederen geschreven en boeken uitgegeven. De doelstelling in alle dingen: God verheerlijken, Jezus volgen en de naaste dienen.