Toerusting en ondersteuning

Ontdek ons aanbod

Toerusting en ondersteuning op maat

In de zorg voor kinderen en jongeren spelen opvoeders en de sociale omgeving een cruciale rol. We willen ambtsdragers, leidinggevenden en ouders toerusten voor en ondersteunen bij het werk en de zorg voor jongeren. Bij deze toerusting zijn onze kernwoorden: inhoud, relatie, relevantie en ruimte.

Daarbij streven we naar toerusting en ondersteuning op maat voor elke gemeente. Bekijk hieronder het aanbod.

Visie op jongeren

Het project ‘Visie op jongeren’ bestaat uit een toerustingsaanbod voor plaatselijke gemeenten, dat kosteloos aangeboden wordt vanuit de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Gemeenten kunnen een maatwerk ondersteuning vanuit het LCJ ontvangen, in de vorm van toerusting, ten behoeve van het kinder- en jeugdwerk. Elke gemeente die aangesloten is bij de CGK heeft recht op deze gratis toerusting.

Begeleiding jeugdbeleid

Een gezamenlijk jeugdbeleid biedt overzicht van alle kerkelijke activiteiten die voor en onder kinderen en jongeren plaatsvinden. Het ontwikkelen van jeugdbeleid maakt het niet alleen mogelijk om op organisatorisch vlak allerhande zaken te regelen, maar stelt de gemeente ook in staat om na te denken over diepere zaken. Wat motiveert en wat drijft gemeenteleden om te doen wat ze doen in de gemeente? Vanuit welk fundament werken we met elkaar, en waar willen we naartoe? Door beleidsmatig te denken, krijgt de gemeente een doel voor ogen waar zij met elkaar aan werkt. Zo kunnen alle werkzaamheden ook gericht geëvalueerd worden. Ondersteuning bij het ontwikkelen van jeugdbeleid kan op verschillende manieren vormgegeven worden. Neem contact op voor meer informatie over advies en procesbegeleiding.

Huwelijkstoerusting

‘Het mooiste cadeau dat ouders aan hun kinderen kunnen geven is een goed huwelijk’. Deze uitspraak komt terug in een reader die hoort bij een huwelijksconferentie. Het huwelijk is door God Zelf ingesteld en de duivel doet er alles aan om deze instelling van God te ruineren. Liefde is een werkwoord, dat betekent dat een liefdesrelatie niet als vanzelf harmonieus verloopt. Dat geldt zowel in aanloop naar het huwelijk, als gedurende het huwelijk. Het LCJ wil stellen die zich voorbereiden op het huwelijk stimuleren om dit op een goede, bijbelse en grondige manier te doen. Daarvoor bieden wij een Kruispuntconferentie Huwelijk aan. Tijdens deze conferentie verdiepen stellen zich samen in de basis van het christelijk huwelijk. Op aanvraag verzorgt het LCJ ook een Huwelijksconferentie Getrouw(d) voor stellen die al langere tijd getrouwd zijn en hun relatie willen onderhouden en verdiepen.

Doopbrochure

God geeft ons de sacramenten om, door het gebruik ervan, de belofte van het Evangelie te verzegelen en te doen verstaan. Het LCJ wil ambtsdragers (o.a. middels een brochure) een handreiking bieden om ouders te helpen deze rijkdom van de doop voor zichzelf en hun kind(eren) dieper te verstaan. Hieronder vindt u verschillende gespreks- en verdiepingsmaterialen voor ambtsdragers rondom de Heilige Doop. Deze kunt u downloaden en gebruiken bij dit belangrijke werk.


Aanbevelingen

Naast ons eigen aanbod zijn we als LCJ betrokken bij andere interkerkelijke initiatieven. Middels onderstaande initiatieven kunnen wij onze doelgroepen nog specifieker dienen. We bevelen deze dan ook van harte aan.

Goed in Vorm

Dit betreft een interkerkelijk platform voor leidinggevenden in het kinder- en jeugdwerk, catecheten, ambtsdragers en gemeenteleden die actief zijn in het kinder- en tienerevangelisatiewerk. Voor deze doelgroepen wordt op dit platform materiaal, toerusting en verwerking aangeboden voor de praktijk van het werk in de gemeenten. Als LCJ maken we gebruik van dit platform om onze diensten op het gebied van toerusting aan te bieden, onze materialen te delen om op deze manier een brede doelgroep te mogen dienen.

Vertelcursus

De vertelcursus die we leidinggevenden in het kinderwerk graag aanbieden is ook op het platform ‘Goed in vorm’ al deels online te volgen en te bekijken. Voor een certificaat en een optimale leeroogst zijn een combinatie van deze online cursus met een tweetal avonden ter plaatse onze aanbeveling. Zo kunnen leidinggevenden in de praktijk ook oefenen met hetgeen ze thuis online geleerd hebben. En dat is essentieel voor het verwerven van nieuwe vaardigheden!

Just Read It! - Cursus voor catecheten

De interkerkelijke catechese methode Just Read It biedt ook toerusting aan voor catecheten. Een onderdeel daarvan betreft een cursus voor catecheten. Deze cursus is ook online te volgen via het platform ‘Goed in vorm’. We bevelen deze cursus van harte aan!