Corona

Overzichtspagina over

Jeugdwerk en school in coronatijd

Het LCJ wil er, ook in deze coronatijd, voor kinderen, jongeren, opvoeders, leidinggevenden en ambtsdragers zijn. Deze pagina is een verzamelpunt van alle uitingen van het LCJ op het gebied van de situatie rond het coronavirus. Beleid, nieuwsberichten en wat er verder nog gedeeld zal worden, wordt hier verzameld zodat u dit makkelijk terug kunt vinden.

Tips in coronatijd

Met alle ingrijpende maatregelen die genomen werden kwam er ook een stormwind aan ideeën, suggesties, tips en handreikingen op gang. Veel creativiteit kwam in gemeenten los. In 2020 was www.kerkengezin.online een verzamelplaats voor deze ideeën en suggesties. Dit platform is inmiddels opgeheven en de verzamelde tips en materialen zijn verwerkt op Goed in Vorm, waar ze op een themapagina gebundeld zijn.

We weten op dit moment niet hoe het virus zich verder zal ontwikkelen. Mochten er weer ingrijpende maatregelen nodig zijn, dan is op de website van Goed in Vorm informatie beschikbaar om te voorkomen dat het contact in de gemeente wegvalt.


Aanbevelingen

De volgende initiatieven zijn speciaal ontwikkeld als handreiking in dit coronatijdperk en bevelen wij van harte aan:

Jeugdwerkprotocol

In samenwerking met de Bond Hervormde Zondagsscholen (BHZ), Jeugdbond Gereformeerde Gemeente (JBGG), Hersteld Hervormde Jeugdwerk Organisatie (HHJO), Hervormd JeugdWerk (HJW) en Erdee Media Groep (EMG) is er een jeugdwerkprotocol opgeleverd aan de kerken.

Een tijdelijke werkgroep komt maandelijks (digitaal) samen en bespreekt de ontwikkelingen. Waar nodig, krijgen de kerken een update van het protocol. Kerkenraden en jeugdraden maken hier veelvuldig gebruik van in het overwegen van de mogelijkheden voor de erediensten en het kinder- en jeugdwerk.

ABC van het Geloof: Handreiking rouw en verdriet in coronatijd

Voor veel kinderen en jongeren is deze tijd onzeker en spannend. Ze zijn bezorgd om geliefden die ze misschien gaan verliezen. Of ervaren al verlies en verdriet. Hoe kunt u er juist nu voor uw kind of jongere zijn?

Vanuit ABC van het geloof is een handreiking ontwikkeld om hierover het gesprek met kinderen en jongeren aan te gaan. Voor diverse doelgroepen zoals opvoeders, jongeren en ambtsdragers is er divers materiaal ontwikkeld waaronder een rouwprotocol voor ambtsdragers en leidinggevenden. Ouders, opvoeders, docenten en ambtsdragers kunnen thuis, via catechese of onderwijs dit materiaal ook gebruiken.

Ook is er vanuit ABC van het Geloof een speciale video voor jongeren opgenomen rondom de coronacrisis. Hierin wordt voor jongeren vanuit Bijbels perspectief duiding gegeven aan de crisis.

Daarnaast is er vanuit ABC van het Geloof een video special voor kinderen ontwikkeld. Hierin wordt voor kinderen vanuit Bijbels perspectief duiding gegeven aan de crisis. Aan ouders worden handvatten gegeven om hierover met de kinderen in gesprek te gaan.

Terug