18 november 2020

Voor veel kinderen en jongeren is deze tijd onzeker en spannend. Ze zijn bezorgd om geliefden die ze misschien gaan verliezen. Of ervaren al verlies en verdriet. Hoe kunt u er juist nu voor uw kind of jongere zijn?

Vanuit ABC van het geloof doen we een handreiking om hierover het gesprek met kinderen en jongeren aan te gaan. Voor diverse doelgroepen is er materiaal ontwikkeld:

  • Voor opvoeders is er een ‘kindervariant’ met een filmpje over verlies en verdriet, inclusief gespreksvragen, een Bijbelleesrooster om dieper op het thema in te gaan en diverse creatieve verwerkingen zoals het maken van een knuffelkussen en ‘tranen verzamelen’. Zie voor meer informatie www.abcvoorkinderen.nl/verdriet.
  • Voor jongeren vertelt Bert Troost, die zelf een zoontje en een schoonzoon verloor, vanuit eigen ervaring. Wat gebeurt er met je als je iemand van wie je houdt, verliest? Welke emoties kun je dan ervaren en hoe ga je daarmee om? Maar vooral: wie is God in Jezus Christus, juist ook in zulke omstandigheden? Ook voor jongeren zijn er diverse Bijbelse en creatieve verwerkingen en een Bijbelleesrooster met vragen over het thema. Ouders, opvoeders, docenten en ambtsdragers kunnen thuis, via catechese of onderwijs dit materiaal ook gebruiken. Zie voor meer informatie www.abcvanhetgeloof.nl/verdriet.
  • Voor ambtsdragers en opvoeders zijn er twee verdiepende artikelen geschreven. Daarin wordt verwoord hoe een rouwproces bij kinderen en bij jongeren verloopt, wat u in het algemeen of ambtelijk kan betekenen middels (pastorale) zorg en worden suggesties voor boeken, websites en artikelen over dit onderwerp gegeven. Ook is er een rouwprotocol uitgewerkt voor ambtsdragers en leidinggevenden. Dit protocol wil helpen de juiste stappen te nemen met betrekking tot het proces van zorg en medeleven. Al deze informatie is te vinden op www.kerkengezin.online.

Misschien heeft u nog niet van dichtbij te maken met zorgvolle omstandigheden. Toch is het goed om ook dan u te verdiepen in het materiaal om zo voorbereid te zijn mocht dat nodig blijken.

Nieuws