Deze jongeren staan nog steeds achter hun uitspraken van toen

Slotartikel Puntuit

29 maart 2021

Jezus Christus zoekt (jonge) zondaren, spreekt tot hen en laat merken dat Hij de Levende is. Dat is de rode draad van de artikelen die het LCJ sinds 2013 maandelijks publiceert op de Puntuitpagina.

In dit slotartikel blikken we met een aantal opvallende uitspraken van jongeren terug op de afgelopen jaren. Deze jongeren staan nog steeds achter hun citaten van toen.

Arianne vertelt in 2013 wat geloven voor haar betekent

"Gods Naam belijden met heel je hart, je geloof uiten (in bijvoorbeeld muziek), anderen over God vertellen en proberen te leven naar de geboden die God gegeven heeft. Voordat je op je vakantiebestemming bent, moet je eerst op reis. Het gaat echter om de vakantie en meestal niet om de reis. Zo is het in het leven ook. Voor veel mensen is het leven alles, maar je leven is een reis. Je bent op weg naar de eeuwigheid. Als je de verkeerde afslag neemt, gaat het fout."

Leonard is in 2014 dankbaar voor het leven dat hij van de Heere krijgt. Ondanks het feit dat hij blind is geboren.

"Het klinkt misschien enorm cliché, maar de Heere heeft overal een bedoeling mee. Ondanks mijn beperkingen kan ik mij inzetten voor het Koninkrijk van God. Ik zou andere jongeren willen aansporen om niet te struikelen over de dingen die je niet kunt doen. Blijf je zegeningen tellen."

Bernd twijfelt in 2015 of hij onder alle omstandigheden voor zijn geloof zou uitkomen.

De onthoofding van koptische christenen bij de Middellandse Zee heeft diepe indruk gemaakt. Ik dacht: Wat zou ik doen? Zou ik nog steeds Christus’ Naam belijden?

Nu, zes jaar later, zegt Bernd hierover: "Ja, dat zou ik doen. Want Hij leeft!"

Arjan ziet in 2016 jongeren die het geloof 'geen klap' intereseert.

Ik vind het moeilijk als ik zie dat reformatorische jongeren gelaten zijn. Als ze zich erbij neerleggen dat ze geen geloofszekerheid hebben of als het geloof hun geen klap interesseert. Geloof is geen gadget, geen leuk extraatje. Het is noodzaak. Zoals Jezus het Zelf zegt: „Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Vijf jaar later wil Arjan het volgende aan jongeren meegeven:

Snap je niks van het leven? Zie je niets van God en Zijn leiding? Je bent niet de enige. God lijkt Zich soms misschien te verstoppen, maar Hij wordt graag gevonden. En door Zijn bril zie je totaal anders. Dan zie je toekomst, voor nu en voor eeuwig.

Arinda wordt in 2017 gevraagd wat jongeren kunnen leren van oudere christenen.

"Ouderen kunnen vooral voor jongeren een voorbeeld zijn als het gaat om de heiliging. Gelovige ouderen hebben vaak veel meer kennis van het leven met Christus. Met hun ervaring kunnen ze jongeren jaloers maken, zodat zij Christus ook steeds beter willen leren kennen."

Jonieke bejubelt in 2018 de psalmen.

Ik houd van de psalmen omdat ze laten zien Wie God is. Hij wordt geprezen en aanbeden en Zijn eigenschappen worden in de psalmen beschreven. Daarbij geven ze een inkijkje in het leven van de gelovigen in de tijd van de Bijbel. Wat me dan opvalt is dat hun geloofsleven eigenlijk niet heel veel verschilt met dat van christenen in deze tijd. Ik vind het bijzonder dat de Heilige Geest de dichters heeft geïnspireerd om psalmen te schrijven, zodat de christenen er de eeuwen door houvast aan hebben.

Drie jaar later zegt Jonieke hierover:

Lees, zing en memoriseer, zodat de woorden uit de psalmen verankerd zullen zijn in je hart en gedachten. Juicht den Heere, gij ganse aarde! roept uit van vreugde, en zingt vrolijk, en psalmzingt.

Bart Jan spreekt in 2019 over druk zijn.

"De laatste tijd heb ik het erg druk gehad. Jaren terug was dat anders. Vooral tijdens mijn examentijd ging ik geregeld het bos in om rust te zoeken. Daar merkte ik dat God tegen mij wilde spreken. Als je nooit meer stil bent, raak je jezelf kwijt. Je weet niet wat God met jou en je leven voorheeft. Dan ben je alleen bezig met vragen zoals: Wat eisen anderen van mij? Wat wil de maatschappij dat ik doe? Als je alles om je heen laat gaan en je op God richt, kun je Zijn stem verstaan."

Terug naar de lijst