Terugblik Bijbelstudieconferentie 23+

14 november 2022

Een christen kan het niet nalaten om het geloof in praktijk te brengen

Tijdens een prachtig novemberweekend kwamen bijna 80 jongeren bij elkaar voor de Bijbelstudieconferentie 23+. Deze conferentie werd georganiseerd door het Landelijk Contact Jeugdwerk en het Hervormd Jeugdwerk. Tijdens deze conferentie stond de brief van Jakobus centraal.

De conferentie werd op vrijdagavond geopend door ds. P.W.J. van der Toorn, die naar aanleiding van Jakobus 1 sprak over ‘Geloofsbeproeving’. “Beproeving betekent niet dat je net moet doen of je blij bent over moeilijkheden. Maar zoals een goede conditie vraagt om veel trainen, zo vraagt een volmaakt geloof óók om oefening. Daar wordt de ‘geloofsspier’ sterker van.”

Op zaterdagmorgen was ds. K. Hoefnagel te gast, die naar aanleiding van Jakobus 2 sprak over ‘Geloof en werken’. “Een gelovig mens kan het niet nalaten om de Heere te dienen, ook met de daad. Geloof en werken horen bij elkaar, dat zijn verschillende zijden van dezelfde medaille.” Dat is niet in strijd met wat Paulus zegt over de rechtvaardiging uit het geloof, als ds. Hoefnagel. “Het is een vrucht, zoals anderen aan de appels kunnen zien dat er een appelboom staat. Er mag iets uitgaan van het leven van een christen.”

Na een vrije zaterdagmiddag vervolgde ds. W.N. Middelkoop de bespreking met een lezing over Jakobus 3. Hij legde de vinger bij ‘De zonden van de tong’. Hij hield de deelnemers op indringende wijze de spiegel voor. Enerzijds, hoe snel we ons schuldig maken aan zonden in onze communicatie. Anderzijds ook de bevrijding om ook voor deze zonden te schuilen achter het bloed van het Lam.

Op zondagmorgen bezochten de conferentiegangers de Oude Kerk van Zeist, waar ds. M. Messemaker sprak over ‘Deo volente’, naar aanleiding van Jakobus 4. “Wat ziet de Heere er naar uit, dat we heel ons leven in Zijn handen leggen en onderwerpen aan Zijn wil. Dit gaat niet over een kille belijdenis van de voorzienigheid, maar een leven aan Gods Vaderhand.”
In de avonddienst stond ds. J. Jonkman stil bij ‘De kracht van het gebed’. Hij wees er op dat Gods Geest kracht verleend aan het gebed. De uitwerking van het gebed mogen we aan God overlaten.

De Bijbelstudieconferentie vond dit jaar opnieuw plaats in Lage Vuursche.

Terug naar de lijst