'Gebroken levens schakelt God graag in'

Terugblik BSC 16+

14 maart 2023

'Gebroken levens schakelt God graag in' - Terugblik BSC 16+

Lage Vuursche is bedekt onder een prachtige witte laag sneeuw als bijna 100 jongeren arriveren voor de Bijbelstudieconferentie. Uit alle hoeken van het land en allerlei gemeenten komen deze jongeren dit weekend bij elkaar om het Bijbelboek Esther te bestuderen. Het thema is “Esther, de vrouw die Gods volk redt”.

Na een uitgebreid kennismakingsspel leidt ds. P. Molenaar het Bijbelboek Esther in. Hij spreekt over het thema “Gods voorbereidingen aan het hof” en schetst de historische context van het boek Esther. Esther lijkt een tegenstelling te vormen met Ruth, de heidin die een duidelijke keuze maakte voor Israël en de God van Israël. Esther lijkt op te gaan in de heidense cultuur, maar wordt door God op wonderlijke wijze ingezet om Israël van de ondergang te redden.

Op zaterdagmorgen vervolgt ds. D.H.J. Folkers het programma met een lezing over Esther 2. Als thema koos hij “Kan God jou inschakelen?”. Gods heilsplan vormt een ketting met allemaal schakels door de geschiedenis heen. Een aantal van die schakels zijn de vinden in het leven van Esther.
Hij sprak bijzonder de jongeren toe die zich in Esther herkennen: “Misschien kijk jij ook terug op moeilijke jaren. Verloren jaren misschien, voor je gevoel. Dat zou je oppervlakkig gezien ook zeggen van Esther. Toch weerhoudt het God niet om juist haar te gebruiken. Gebroken levens schakelt God graag in.”

Na een vrije middag is op zaterdagavond dhr. Diepenbroek te gast. Hij spreekt over “Gods volk bedreigd”, aan de hand van Esther 3. Hij laat op een aansprekende manier zien dat de geschiedenis van Esther niet op zichzelf staat. De haat van de Amalekiet Haman tegen de Joden heeft eeuwenoude wortels, die reiken tot de geschiedenis van de aartsvaders. Amalek staat symbool voor het kwaad, voor de duistere machten die het voorzien hebben op het volk van God. Deze haat gaat van generatie op generatie mee en steekt door de tijd heen herhaaldelijk de kop op, met de Holocaust als meest afschuwelijke voorbeeld uit de recentere geschiedenis.

Op zondagmorgen bezoekt de groep de gemeente van Naarden, waar ds. Van Gent preekt over “De redding van Gods volk”, aan de hand van Esther 7. “Ahasveros lijkt heel royaal in zijn toezegging aan Esther, maar het is gebonden aan een maximum. Veel royaler is koning Jezus, Die overvloedig doet boven wat wij bidden of denken (Ef. 3:20).”

Tussen de diensten wordt er traditiegetrouw gezongen in het kerkje van Lage Vuursche. In de middagdienst gaat prof. M.J. Kater in Zeist voor. Hij spreekt over het thema “Niet het lot, maar God regeert”, naar aanleiding van Esther 8 en 9. Hij wijst erop dat God zo afwezig kan lijken in het dagelijkse, maatschappelijke leven. “God is verborgen, maar wel aanwezig. Dat is niet je ervaring, maar daarom juist zo troostvol.” ’s Avonds is prof. Kater ook te gast in Lage Vuursche om de preek na te bespreken en zo dit leerzame weekend met ons af te sluiten.

Terug naar de lijst