God legt verbinding met ons

Terugblik Jeugdappel 16+

7 februari 2023

Terugblik Jeugdappel 16+ God legt verbinding met ons

Verschillende sprekers, boeiende workshops, samen zingen, gezellige gesprekken en tussendoor een patatje met een snack … het Jeugdappel 16+ was weer heel geslaagd! Bijna 300 jongeren waren op zaterdag 4 februari bij elkaar in Nijkerk om te luisteren naar lezingen over het thema ‘Eenzaam, maar niet alleen?’.

Als eerste sprak ds. B.L.P. Tramper over het thema ‘Geestelijk verbonden’, aan de hand van Johannes 15. “Het is onuitsprekelijk rijk om een vriend van de Heere Jezus te zijn, zoals Petrus en Johannes dat waren. Dat is meer dan een volgeling of discipel zijn.”

Na de lezing volgde een ronde met workshops. De JV-leden konden onder andere kiezen uit een Bijbelstudie of juist een actieve workshop. Aansluitend was er bij de vuurkorf volop gelegenheid om bij te praten en te genieten van een patatje met een snack.

Het avondprogramma werd ingeleid door ds. R. de Jong. Hij ging in op het thema ‘Verbonden aan elkaar’, naar aanleiding van Handelingen 3. Hij verbond in zijn lezing de Bijbelse geschiedenis met praktische en concrete aanwijzingen voor het dagelijkse leven. Hij wees daarbij op het belang om de ander echt te zien, om belangstellend en met aandacht om te gaan met de mensen om je heen.

Het programma werd afgesloten met een tweede workshopronde. Na afloop was er gelegenheid om na te praten met een hapje en drankje. Het was een gezellige en inhoudsvolle dag!

Terug naar de lijst