Het Licht schijnt in de duisternis

Kerstgroet 2021

24 december 2021

Het Licht schijnt in de duisternis

Met kerst herdenken en vieren we dat de Zoon van God mens werd om schuldige en verloren mensen te zoeken en te redden. Toen Hij, Jezus, werd geboren was het een donkere tijd. Zowel politiek als geestelijk gezien. Het Joodse volk stond onder bezetting van de Romeinen. Een wrede vorst was aan de macht. Dat hield Christus echter niet tegen om als het Licht van de wereld te komen.

Ook nu leven we in een tijd vol duisternis. De dagen zijn letterlijk donker, in de maatschappij en de politiek is verdeeldheid, geestelijk is het duister. Maar ook nu verhindert dit alles de Heiland niet om te komen. Te komen in de harten van zondige mensen, van jong en van oud.

In deze video willen we jongeren oproepen te zien op Kind en Koning Jezus. Wilt u deze delen onder jongeren in uw nabije omgeving? Bijvoorbeeld binnen de vereniging, club, catechesegroepen of in een persoonlijk bericht? Zodat ze aangespoord worden om (blijvend) hun vertrouwen te stellen op Hem die de Redder van de wereld is en als Rechter wederkomen zal. Dan zal aan alle duisternis voorgoed een einde komen.

Het LCJ-team wenst u zegenrijke kerstdagen en een voorspoedig 2022!

Terug naar de lijst