Hoe neem je Zijn kruis op?

Kruisleven

1 maart 2021

In de Bijbel roept de Heere Jezus ertoe op om je kruis op te nemen en Hem te volgen. Het LCJ vroeg vijf jongeren hoe zij reageren op Zijn oproep.

„Voor mij betekent kruisdragen dat ik er elke dag voor kies om niet voor mezelf te leven, maar Gods eer te zoeken”, zegt Anna van de Riet (17). Of haar dat goed afgaat? „Nee, dat niet. Het gaat tegen mijn natuur in om mezelf op de tweede plaats te zetten. Je kunt Jezus alleen volgen door Gods kracht. Die kracht wil Hij geven, dat belooft Hij in Zijn Woord.”

„Bij een persoonlijk kruis denk ik aan mijn dwanggedachten”, vertelt Emma van der Hoek (17). „Tegelijk geloof ik dat God daar doorheen wil werken en kracht wil geven om mijn kruis te dragen. Soms heb ik het idee dat Hij er niet is. Maar als ik kijk naar het verleden, zie ik dat dat aan mijzelf lag, omdat ik van Hem wegliep. Hij was er altijd, maar ik zag dat niet altijd.” Emma heeft advies voor jongeren die een persoonlijk kruis hebben te dragen. „Ik raad je aan om erover met God te praten. Hij wil je helpen en kracht geven. Ook andere mensen kunnen je bijstaan als je ergens last van hebt.”

Emma Vink (19): „Aan het kruis onderging Jezus het toppunt van vernedering. In superafgezwakte vorm, ervaar ik daar soms ook iets van. Momenteel loop ik stage in een niet-christelijke omgeving. Daar proef ik weleens minachting, dat ik niet helemaal serieus word genomen als christen. Als je uitkomt voor je geloof, is er denk ik altijd sprake van enige vorm van bespotting of uitsluiting.”

Peter de Jong (20) herkent dat. „Ik vind het lastig om tegenover studiegenoten van mijn geloof te getuigen. Dan moet ik een drempel over. Ik denk dat christenen de roeping hebben om toch te getuigen. Misschien word je scheef aangekeken. Maar dat is een heel klein kruis als je kijkt naar het lijden van de vervolgde kerk en het lijden dat Jezus Zelf meemaakte. Het is het waard om van Hem te getuigen.” Hoeveel hem dat mag kosten? „Dat durf ik niet te zeggen. Je kunt in een situatie terechtkomen dat het je je leven kost. Maar uit verhalen van vervolgde christenen weet ik ook dat de Heilige Geest in zulke situaties kracht geeft.”

„Bij een persoonlijk kruis denk ik aan mijn onzekerheid”, zegt Rosanne Visscher (17). „Als ik nieuwe mensen ontmoet, denk ik: Wat zullen ze van mij denken? Dat geeft angst en verdriet. Je wilt zo niet zijn en toch ben je zo.” In de Bijbel zegt Jezus dat wie zijn kruis opneemt en Hem volgt, zijn leven zal behouden. Wie dat niet doet, zal het verliezen. „Die woorden geven aan hoe belangrijk het is om Christus te zoeken. Het is belangrijk om te beseffen dat het leven hier op aarde niet voor altijd is. Als je Hem niet hebt, heb je niks.”


Wat is de betekenis van het kruis van Christus in jouw leven? En wat betekent geloven in Hem? Daarover gaan we in gesprek met vijf jongeren. Dit is het derde en laatste deel in de serie.

Terug naar de lijst