Inspiratiemagazine Vuur!

December 2023

15 december 2023

In Vuur! reikt LCJ hoopvol perspectief aan voor kerkelijk jeugdwerk

In het decembernummer van het magazine Vuur! blikt het LCJ terug op het vele werk dat de organisatie in 2023 mocht verzetten ten dienste van de kinderen en jongeren in de christelijk gereformeerde kerken.

Als kerkelijk jongerenwerkers, ambtsdragers en opvoeders hoeven we niet te investeren in jongeren in de hoop op rendement. Maar we zaaien het Evangeliewoord in hun harten. We hoeven geen resultaat te zien op ons harde werken, maar geloven dat Gods Woord niet vruchteloos tot Hem terugkeert (Jesaja 55:11).

Lees er meer over in de digitale editie van Vuur!.

Terug naar de lijst