Jeugdwerkers in Vuur! hoopvol over wat God doet

15 december 2023

Somberen over de staat van het jeugdwerk is vaak niet zo moeilijk. “Maar God werkt, door Zijn Woord en Geest.” Dat schrijft LCJ-bestuursvoorzitter ds. H. Polinder in zijn voorwoord van het decembernummer van het magazine Vuur!

Bereiken we elkaar nog? In onze samenleving zijn veel tegenstellingen tussen mensen die elkaar niet (willen) begrijpen. In de kerk is het niet anders. Ook daar kunnen we langs elkaar heen leven of zelfs tegenover elkaar staan.

In de Bijbel lezen we aan het einde van het Oude Testament de belofte van de komst van Elia. Hij komt voordat de grote dag van de HEERE aanbreekt. Hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders.

Deze adventsbelofte houdt in dat Johannes zal komen in de geest en de kracht van Elia (Luk. 1:17). Door de prediking van Johannes de Doper komen zowel ouders als kinderen tot bekering. Zo wordt het volk van Israël voorbereid op de komst van de Messias. Ouders en kinderen, ouderen en jongeren bekeren zich en herkennen elkaar omdat ze de Messias volgen die door Johannes wordt aangewezen als het Lam van God.

De HEERE wil door Zijn Geest de bekering werken en versterken. En geestelijke verbondenheid tussen ouders en kinderen geven. Daar moeten we met elkaar naar terug: de bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus.

Wat is het belangrijk dat de Bijbel opengaat in de gezinnen. Dat er tijd en aandacht is voor het zoeken van God. Dat op de catechisaties en de verenigingen de Bijbel centraal blijft staan en onderwijs gegeven wordt. God werkt door Zijn Woord en Geest. Hij roept tot bekering!

Het wonder is dat het God is Die harten opent door Zijn Geest. Als harten van ouderen en jongeren geopend worden voor Christus en zij in Hem het Lam van God zien, ontstaat verbondenheid. Ouders, kinderen en jongeren gaan van hart tot hart met elkaar spreken over Wie deze Christus voor hen is. Zij vinden elkaar, ondanks verschillen die er zijn, in de verwondering over de genade en in de aanbidding van het Lam dat de toorn van God droeg over de zonde.

Zullen we bidden om een adventstijd en kerstfeest waarin ouderen en jongeren samen knielen voor de geboren Zaligmaker? De HEERE is goed. Zijn goedertierenheid is van geslacht tot geslacht. Door Zijn trouw ontstaan geestelijke verbindingen die eeuwigheidswaarde hebben.

Terug naar de lijst