Opbrengst landelijke actie verrassend hoog

Ruim €92.000 euro

2 november 2021

Landelijke actie heeft verrassend hoog bedrag opgebracht

Zaterdagavond 30 oktober is op het Jeugdappel +16 de landelijke actie ‘Vertellen wie Jezus is’ afgesloten. In 2020 zijn we deze actie begonnen met TWR (Trans World Radio). Ondanks de coronaperiode en dankzij de grote betrokkenheid heeft de actie het prachtige bedrag van €92.185,30 opgebracht.

Een grote groep CGK-gemeenten uit de LCJ-achterban heeft zich enthousiast ingezet door diverse originele acties uit te voeren. Ook hebben er veel mensen bijgedragen aan de 24-uurs marathon die is gehouden van 30 april op 1 mei. Tijdens de marathon reed er ook een camper door heel Nederland om ‘verhalen’ op te halen en verbinding te leggen tussen de achterban gemeentes.

Met de opbrengst kan het programma ‘De weg naar Rechtvaardigheid’ vertaald worden in het Dakhini. Deze taal wordt gesproken door zo’n negen miljoen mensen in India die een moslimachtergrond hebben. Het programma, dat in andere landen al gebruikt wordt, is speciaal voor moslims geschreven. Vanuit de Koran kennen zij al geschiedenissen uit het Oude Testament. Deze serie gaat door de Bijbelverhalen heen en komt uit bij Jezus Christus, Die het antwoord is op de cruciale vraag: hoe kan ik rechtvaardig zijn voor God? Er staan ook mensen klaar die nazorg kunnen geven aan luisteraars die reageren. Daarnaast gaat de helft van de opbrengst naar het LCJ voor de voortgang van het belangrijke werk onder kinderen en jongeren.

Op het Jeugdappel sprak Willem Kok, directeur van het LCJ, een dankwoord: “Ruim 92.000 euro, dit getuigt van een enorme inzet, ondanks dat veel stil lag vanwege corona is er toch zo’n verrassend hoog bedrag opgehaald. Hierin ervaren we opnieuw dat de Heere goed is. Het is de Heere zelf die Zijn Woord waarmaakt en zorgdraagt voor de verspreiding van dat Woord.”

Terug naar de lijst