LCJ belt leidinggevenden

15 januari 2024

LCJ belt leidinggevenden

Het is ons verlangen om leidinggevenden van clubs en verenigingen zo praktisch mogelijk te ondersteunen in hun werk. In het kader van het project Binding gemeenten zijn we in september een belronde gestart. Stapsgewijs bellen we alle clubs en verenigingen van alle LCJ-gemeenten.

Leidinggevenden van clubs, verenigingen en zondagsscholen kunnen een telefoontje verwachten van het LCJ. De organisatie wil dit seizoen leidinggevenden uit alle aangesloten gemeenten spreken. Zo kan het LCJ als landelijke jongerenorganisatie inspelen op lokale behoeften.

“Hoe gaat het met de club of vereniging waar je leidinggevende van bent?” “Wat vind je mooi?” “Waar loop je tegenaan?” “Wat kunnen we als LCJ voor jou betekenen?” Deze en meer vragen stelt het LCJ dit seizoen aan jeugdwerkers om hen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

De ervaring leert dat een telefoontje van het LCJ door de leidinggevenden als waardevol wordt ervaren. Het is fijn om te spreken over dingen die mooi zijn en advies te vragen op punten die lastig zijn.

In een telefoongesprek kan van alles aan bod komen. De ene keer gaat het over de vraag hoe je omgaat met rouw en verdriet van jongeren na het plotselinge overlijden van een geliefd gemeentelid. Een andere keer over hoe je inspeelt op de groepsdynamiek van de zondagsschool. Een derde telefoontje gaat over wat een leuke invulling voor een JV-avond kan zijn of hoe Handreiking het beste gebruikt kan worden.

Na het eerste verkennende telefoongesprek wordt gekeken wat het LCJ concreet kan betekenen in de ondersteuning van het jeugdwerk. Soms volstaat regelmatig contact, een andere keer is vervolgactie gewenst. Het LCJ kan op diverse manieren het jeugdwerk in de gemeenten ondersteunen. Zo voert ze adviesgesprekken met kerkenraden, biedt ze leidinggevenden verschillende cursussen en heeft ze gevarieerd materiaal voor kinderen en jongeren.

Het zal even duren voor het LCJ de leidinggevenden van alle clubs, zondagsscholen en verenigingen heeft gebeld. Een leidinggevende die niet kan of wil wachten op het telefoontje, mag natuurlijk altijd zelf contact opnemen met het LCJ.

Terug naar de lijst