LCJ biedt met platform Geloofwaardig opvoeden opvoedondersteuning aan ouders

10 maart 2023

LCJ biedt met platform Geloofwaardig opvoeden opvoedondersteuning aan ouders

Geloofwaardig opvoeden, het interkerkelijke online platform voor christelijke opvoeding, is nu live! Dit platform biedt ouders een compleet aanbod van materialen en toerusting om hun kinderen in de huidige samenleving op te voeden volgens Bijbelse waarden.

In de wereld van 2023 zijn veel christelijke ouders op zoek naar praktische ondersteuning in de taak die ze hebben gekregen. Het bieden van toerusting aan ouders heeft altijd een plek gehad binnen het LCJ. Binnen het project Geloof in het gezin werkte het LCJ samen met de CGJO, CGK Vrouw, de Mannenbond en de TUA onder leiding van deputaten KerkJeugd & Onderwijs aan met name bewustwording voor opvoedondersteuning. Geloofwaardig opvoeden richt zich nu op de volgende stap, namelijk het (nog meer) faciliteren van die ondersteuning bij de opvoeding. De mooie opbrengsten van Geloof in het gezin zijn geborgd. Het materiaal van Geloof in het gezin is onderdeel geworden van het totale aanbod in materiaal en toerusting van Geloofwaardig opvoeden.

Geloofwaardig opvoeden wil christelijke ouders interkerkelijk ouders bedienen met kwalitatief hoogwaardig en bijbelgetrouw materiaal, van de eigen organisatie en organisaties met een vergelijkbare visie. Zo worden ouders geholpen in de christelijke opvoeding met inhoud die zij herkennen en vertrouwen. Uiteindelijk met het doel dat de Heilige Geest door kwetsbare, zondige en afhankelijke ouders heen werkt, zodat kinderen van dood levend worden gemaakt en voor eeuwig met God leven.

Het beste aanbod van materiaal en toerusting wordt door Geloofwaardig opvoeden samengebracht op één online platform. Dit platform is makkelijk vindbaar en toegankelijk voor elke ouder die op zoek is naar christelijke opvoedingsondersteuning.
Het online leerplein van Geloofwaardig opvoeden biedt ouders een schat aan informatie en praktisch materiaal om te gebruiken met hun kinderen. Zo staan er artikelen, interviews, boekrecensies, blogs en tips voor ouders op de website. Daarnaast is er praktisch materiaal te downloaden wat direct toepasbaar is met kinderen. Het materiaal van Evangeliestek voor ouders heeft hier ook een plek.

Maar Geloofwaardig opvoeden biedt meer dan alleen materiaal. Het platform biedt ook toerusting, zowel op locatie als online. Op het online inspiratieplein staan online cursussen, materiaal voor opvoedkringen en het aanbod van toerustingsavonden voor ouders. Zo leren ouders vanuit de Bijbel naar de opvoedpraktijk te kijken en krijgen ze concrete ideeën aangereikt die in het gezin uitgevoerd kunnen worden.

Geloofwaardig opvoeden is – net als het Landelijk Contact Jeugdwerk – onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC). Het doel van het IKC is om met Geloofwaardig opvoeden ouders te dienen. Met het verlangen dat ouders hun kind(eren) niet alleen liefhebben, maar die liefde ook laten zien. Kinderen moeten in hun ouders beleven wat echte liefde is. De bekende theoloog Kohlbrugge zei eens: ‘De ouders zijn de handen van God om hun kinderen op de juiste manier groot te brengen’.

Terug naar de lijst