Welkom in de IKC-kas

17 januari 2024

LCJ werkt samen binnen IKC-kas om het hart van de jongere

De christelijk gereformeerde gemeenten die bij het LCJ zijn aangesloten, plukken de vruchten van de IKC-kas. Als LCJ hebben we de expertise van onze collega’s nodig om onze kinderen en jongeren te laten groeien en bloeien in de bedding van de plaatselijke gemeente.

Ambtsdragers en leidinggevenden in de circa negentig bij ons aangesloten gemeenten krijgen via Goed in vorm toerusting. Ouders in onze kerken ontvangen via Geloofwaardig opvoeden handreikingen in de christelijke opvoeding en via catechesemethode Just Read It! stimuleren we de eigentijdse en bijbelse invulling van het kerkelijk onderwijs.

Als LCJ werken we vanuit het verlangen dat het Woord wortel schiet in de harten van kinderen en jongeren. Dat ze de Messias Jezus Christus, de Twijg uit de afgehouwen Stronk van Isaï, persoonlijk leren kennen, liefhebben en dienen.

Terug naar de lijst