Een lerende gemeente

17 december 2021

De christelijke gemeente is de plaats bij uitstek om te leren. Op zondag door middel van de prediking, maar ook tijdens alle andere bijeenkomsten als gemeente. In de gemeente zijn we als leden aan elkaar gegeven, omdat we elkaar nodig hebben. Wie dat beseft, investeert in structurele toerusting en vorming.

Een gemeente bestaat uit leden van alle leeftijden. Dat is heel waardevol. Als je voor het eerst een kindje hebt gekregen zijn er in de gemeente veel ouders die ervaring hebben met het verzorgen van een pasgeboren baby, mensen waar je met je vragen terecht kunt. Begin je met het leidinggeven aan de zondagsschool? Er zijn gemeenteleden die het voor jou gedaan hebben en je kunnen vertellen hoe zij het deden. Je kunt van hun ervaring leren en ideeën opdoen. Mis je inspiratie voor een jeugdclubavond? Er zijn vast mensen in de gemeente die in het onderwijs werken en je zouden kunnen voorzien van wat tips en ideeën.

Meerwaarde
Als mens ben je nooit uitgeleerd. Dat geldt voor zowel kinderen en jongeren als voor volwassenen. Samen met anderen leren, geeft je bovendien inzichten die je alleen nooit zou ontdekken. Als gemeente vorming en toerusting organiseren voor de diverse doelgroepen is van groot belang. Niet alleen vanwege wat de spreker te vertellen heeft, maar ook door de onderlinge ontmoeting, het delen van ervaringen onderling en het bemoedigen en inspireren van elkaar. Ook als je je niet bewust bent van een brandende vraag, zal je ontdekken dat een toerustingsavond meerwaarde heeft. Stilstaan bij je handelen is vooruitgang. Want pas als je stilstaat bij hoe je het doet en daarover van gedachten wisselt, realiseer je je dat het ook anders kan. We leren door na te denken, te doen en dan weer na te denken. En we zijn nooit klaar.

Kwetsbare houding
Een lerende gemeente zijn, vraagt om een kwetsbare houding. Erkennen dat je zelf de wijsheid niet in pacht hebt. De moed om je vragen te stellen aan de ander. En de open houding om de vragen van de ander eerlijk te beantwoorden met wat je zelf geleerd hebt uit de praktijk.

Ondersteuning
Als LCJ willen we gemeenten ondersteunen bij het realiseren van deze toerusting en vorming. In overleg is het mogelijk om een meerjarenplan op te stellen of afspraken te maken voor een eenmalige avond. Er is een groot aanbod met uitgewerkte thema’s. Een greep hieruit:

  • Voor ouders: over bijvoorbeeld geloofsopvoeding, mediaopvoeding en seksuele opvoeding.
  • Voor leidinggevenden in het kinderwerk: bijvoorbeeld een basiscursus kinderwerk of een vertelcursus.
  • Voor ambtsdragers: over jeugdpastoraat, het voeren van een geestelijk gesprek of over huisbezoek.
  • Voor leidinggevenden in het jeugdwerk: een cursus ‘leren leiden’ of een avond over een specifiek thema.
  • Voor catecheten: een catechese cursus of een avond over jeugdcultuur of het leiden van een groepsgesprek.
  • Voor de gemeente als geheel tijdens een gemeenteavond. Bijvoorbeeld over een thema als ‘gemeente zijn’ of over ‘de waarde van de heilige doop in je dagelijks leven’.
Terug naar de lijst