Nieuwe editie Vuur!

Mei 2021

22 mei 2021

Vandaag is de vijfde editie van ons inspiratiemagazine ‘Vuur!’ verschenen. In dit magazine nemen we onze achterban mee in de verantwoording van onze projecten en veranderingen binnen de organisatie. Deze valt op de mat bij donateurs, leidinggevenden, vrijwilligers en ambtsdragers en biedt relevante informatie over lopende projecten,

Via www.lcj.nl/magazine kunt u het magazine doorbladeren.

Het inspiratiemagazine ‘Vuur!’ verschijnt twee keer per jaar, in mei en november.

Terug naar de lijst