Nieuwe kernwoorden ABC van het geloof

Koninkrijk van God | Lijden om Jezus' wil | Goedertierenheid

18 augustus 2020

Nieuwe kernwoorden ABC van het geloof

Vandaag lanceerde ABC van het geloof nieuwe kernwoorden, namelijk Koninkrijk van God, Lijden om Jezus' wil en Goedertierenheid. Het interkerkelijke project ABC van het geloof legt Bijbelse kernwoorden uit voor kinderen en jongeren. Er worden drie soorten kernwoorden onderscheiden: kernwoorden die veel in de Bijbel voorkomen, kernwoorden die raken aan de gereformeerde geloofsleer en kernwoorden die raken aan het leven als christen. Er wordt geprobeerd steedskernwoorden uit de verschillende rubrieken te kiezen.

Sprekers die meewerkten aan de filmpjes voor jongeren zijn ds. C.G. Vreugdenhil en Maartje Kok. In het najaar hopen we opnieuw drie kernwoorden te lanceren: Schepping, Belofte en Opstanding.

Voor het ontwikkelen van kernwoorden zijn we afhankelijk van giften. Al voor 10 euro helpt u kinderen en jongeren kernwoorden van het geloof te begrijpen. U kunt eenvoudig een gift overmaken via steunabcvanhetgeloof.nl.

Koninkrijk van God

Dat is het geestelijke rijk van God waar de Heere Jezus regeert door Zijn Woord en Geest. Dit Koninkrijk wordt alleen maar groter, nooit kleiner! Hoe word je burger van dit Koninkrijk? Is dit Koninkrijk er al of komt het nog? Ontdek wat de Bijbel en de belijdenisgeschriften zeggen over het Koninkrijk van God.

Lijden om Jezus' wil

Sinds het ontstaan van de vroege kerk, door alle eeuwen heen, lijden christenen omdat zij de Naam van de Heere Jezus belijden. Hoe kan het dat christenen zelfs met vreugde voor die Naam willen lijden? Kan er ook iets goeds voortkomen uit de vervolging van christenen? Ontdek wat de Bijbel en de kerkgeschiedenis ons leert over lijden om Jezus’ wil.

Goedertierenheid

Goedertierenheid is de genade van God waarin Hij toont dat Hij trouw is aan Zijn verbond. Het Hebreeuwse woord hiervoor, Chèsèd, laat iets zien van wie de HEERE Zelf is, wat uit Zijn hart komt. Hoe zien we de goedertierenheid van God terug in de Bijbel? En hoe blijkt Zijn goedertierenheid in jouw leven? Ontdek wat de Bijbel en de belijdenisgeschriften zeggen over Gods goedertierenheid.

Nieuws