Terugblik Bijbelstudieconferentie 23+

2021

13 november 2021

Leven als christen Terugblik Bijbelstudieconferentie 23+

Hoopvol, daar begonnen we de Bijbelstudieconferentie 23+ 2021 mee. Ds. van den Berg wees ons op het feit dat, door wedergeboorte, we een levende hoop ontvangen van onze Heere Jezus. “Een goudsmid reinigt het goud net zo lang tot hij zichzelf terug ziet, zo wil Jezus ons ook van binnenuit reinigen.”

Na veel gezelligheid en een korte nacht mochten we de zaterdag starten met ds. Uitslag. We leerden dat heiligheid toewijding aan God is. Hierdoor voelen we ons niet meer thuis op aarde, leren we anders te leven en hebben we broederlijke liefde naar elkaar.

Lenaart van der Vlies kwam zaterdagavond bij ons langs en deelde op basis van eigen ervaringen hoe hij anders is gaan leven en wat hij mocht leren van de Heere. Hij deed een vurig appel om ons te bekeren en God, Die door genade zo goed voor ons is, te gaan dienen. Naast deze twee mooie en leerzame momenten was er zaterdag ook veel ruimte voor spel, ontmoeting en gezelligheid.

“Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.”

Zondag luisterden we online mee met CGK Culemborg en CGK Naarden. Ds. Hoogenboom gaf ons de handreiking hoe je vers 13 uit 1 Petrus 2 in de praktijk kunt brengen. Maar ook vers 15: “Dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert.” Door ons te onderwerpen geven we God ook de kans Zijn karakter te laten zien aan de mensen die boven ons gesteld zijn. “Goed doen is een evangelisatiemiddel in een cultuur waar men weinig tot niets weet van God.”

Prof. Kater deed ons beseffen dat we waakzaam en weerbaar moeten zijn. Waakzaam om weerstand te kunnen bieden tegen de ‘brullende leeuw’, de duivel. En weerbaar om stand te houden in de strijd. We moeten ook eerlijk zijn of we ook wel lijden om de naam van de Heere, als we in Zijn naam lijden moeten heeft dit een doel. Daar moet onze focus op liggen.

Maar hoe dan? 1 Petrus 5 vers 6: “Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.” Onder Zijn krachtige hand mogen we schuilen.

Foto impressie

Terug naar de lijst