Thema: “Wie is als God?”

Terugblik Bijbelstudieconferentie 30+

15 februari 2023

Terugblik Bijbelstudieconferentie 30+ over het thema “Wie is als God?”

Na 2 jaar waarin het niet mogelijk was om een Bijbelstudieconferentie 30+ te organiseren, kon het dit jaar weer doorgaan. Van 10 tot 13 februari verdiepten ongeveer 85 30-plussers zich met elkaar in het bijbelboek Micha, zijn leven en zijn profetieën.

Op vrijdagavond opende ds. W.E. Klaver de conferentie met het onderwerp “Gods oordeel”. Zaterdagmorgen dachten we met ds. A. Meuleman na over “Gods toekomst”.

De vrolijkheid van Micha 4: alles wat er in je leven gebeurt, wil de HEERE gebruiken om je te brengen bij het heil van Sion.

Na een vrije middag nam dhr. K. de Jong ons mee in het onderwerp “Gods recht”.

Zondagmorgen waren we te gast in de CGK Ouderkerk a/d Amstel waar ds. M. Messemaker preekte over “Gods Messias”. Zondagavond zaten we onder het gehoor van kand. W.J. Korving in de HHK Haarlem over “Gods vergeving”.

De God van Micha is nog altijd Dezelfde in het houden van Zijn beloften en van Zijn dreigingen.

Tussendoor was er volop gelegenheid om gezellig bij te praten, te zingen en spelletjes te doen. We kijken dankbaar terug op een goede conferentie met fijne ontmoetingen en mooie lezingen. We hopen en bidden dat deze conferentie mag dienen tot opbouw van ieders persoonlijk geloof en tot Gods eer!

Terug naar de lijst