Update coronamaatregelen

14 januari 2022

Oog voor het mentale welzijn van jongeren

Vanavond is er weer een persconferentie geweest over de coronaontwikkelingen en maatregelen. De onzekerheidsfactor rond Omikron blijft groot. Desondanks is besloten dat alle vormen van onderwijs, muzieklessen en sportscholen open mogen omdat de lockdown grote invloed heeft op het mentale welzijn van jongeren. Als jongerenorganisatie zien we op eenzelfde manier de invloed op het geestelijk welzijn van jongeren.

Daarom willen we met betrekking tot zondagsschoolwerk, kinder- en jeugdwerk en catechese het volgende adviseren. (We noemen hierbij opnieuw dat de kerkenraad van de gemeente verantwoordelijk is en de beslissing dient te nemen welk beleid plaatselijk gevolgd wordt.)

Laat zondagsschoolwerk, kinder- en jeugdwerk en catechese (weer) fysiek plaatsvinden. Uiteraard met inachtneming van de basisregels zoals die tijdens de persconferentie van vandaag verwoord zijn.

Op D.V. 25 januari is er een nieuw weegmoment van het kabinet. Waar nodig komen we daarna opnieuw met een mailing.

Terug naar de lijst