Update coronamaatregelen

20 december 2021

Aanpassing kerstviering door lockdown

Afgelopen zaterdag werd een strenge lockdown afgekondigd door de overheid. Opnieuw lijkt Kerst een verstild moment te worden. Laat deze verstilling bij ons bewerken dat we al onze vreugde en vrede zoeken in Jezus Christus.

In lijn met het advies vanuit het kerkelijk bureau raden we wat betreft de viering van het kinderkerstfeest het volgende aan: vier het kinderkerstfeest met de kinderen van de basisschool en hun ouders, met een maximum van 50 personen exclusief degenen die een taak hebben. Als er zoveel kinderen zijn dat de limiet overschreden wordt, laat dan in ieder geval de kinderen die een bijdrage hebben aanwezig zijn en zorg dat de viering ook online uitgezonden wordt.

Voor het overige jeugdwerk komen we na de persconferentie van D.V. 14 januari 2022 met een advies over hoe dit vorm gegeven kan worden mocht de lockdown langer duren.

Eindejaarsgeschenk jongeren
Laat jongeren weten dat u aan ze denkt en ze ziet. Zeker nu de catecheselessen mogelijk eerder uitvallen en iets later weer starten, is het goed om te zoeken naar alternatieven.
Dit kan bijvoorbeeld door ze een pakketje aan te bieden vanuit de kerkenraad en/of jeugdraad. Een aanrader is het totaalpakket ‘De Heilige Oorlog’ (12,50 euro). Dit bestaat uit:

  • Een toegankelijk boekje: ‘De strijd om jouw hart en leven’
  • Podcast ‘De Heilige Oorlog’
  • 10 animatie filmpjes met de kernboodschap
  • Doe-boek voor jongeren

In zijn boek maakt dr. R(einier) van Kooten het verhaal van ‘De Heilige Oorlog’ van John Bunyan nog toegankelijker door de belangrijkste elementen ervan kort uit te leggen. Bij dit boek is een serie video’s ontwikkeld. Meer info is te vinden op de website www.deheiligeoorlog.nl.

We wensen u een kerstfeest vol vrede en vreugde toe. Onze Koning en Zaligmaker Jezus Christus loopt niets uit de hand. Laten we Hem aanbidden.

Terug naar de lijst