A-rooster

Groep 7 en 8

Actueel weekrooster groep A

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep A, voor kinderen van 10-12 jaar.

Zondag 02 juni 2024

Weekcode: A1.47

Bijbelgedeelte: Handelingen 9:19b-30; 22:17-22

Les-thema: Moordplannen tegen Paulus


Psalmvers: 20:5

Behoud, o HEER, wil bijstand zenden,
Verlos, bewaar, verschoon.
Die Koning hoor', als w' in ellenden
Aanbidden voor Zijn troon.


Tekstvers: Handelingen 9:20

Tekst (Statenvertaling):
En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.


Uitleg psalm:

Psalm 20 is een koningspsalm. De koning, David, moet een veldslag leveren. Hij is eerst naar de tempel gegaan om te bidden dat de Heere de overwinning zal geven. Hij smeekt dat de Heere hem zal helpen, bewaren en verschonen, dat is sparen in de strijd. 'Heere, hoor ons, als we in onze ellenden U voor Uw troon aanbidden'. Christus, de grote Koning heeft al Zijn vijanden verslagen.

Uitleg tekst:

Saulus, die inmiddels van de Heere Jezus de naam Paulus heeft gekregen, is na zijn bekering door de Heere Jezus verkoren om Zijn Naam te verkondigen onder de heidenen, de koningen en de Israëlieten. Gelijk begint hij dan ook in Damascus in de synagogen te preken dat Jezus de Zoon van God is. Dat wil zeggen: de door God gezonden Zaligmaker. Hebben wij ook niet deze roeping?