A-rooster

Groep 7 en 8

Actueel weekrooster groep A

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep A, voor kinderen van 10-12 jaar.

Zondag 09 mei 2021

Weekcode: A2.38

Bijbelgedeelte: Handelingen 1:1-11

Les-thema: Hemelvaart


Psalmvers: 24:5

Verhoogt o poorten, nu de boog!
Rijst eeuw'ge deuren, rijst omhoog!
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen.
Wie is die Vorst, zo groot in kracht?
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht;
Hem eren wij met lofgezangen.


Tekstvers: Johannes 14:2

Tekst (Statenvertaling):
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.


Uitleg psalm:

Poorten verhoog uw boog, rijst op eeuwige deuren, rijst omhoog! Zodat u de Koning kunt ontvangen. Wie is die Vorst, zo groot in kracht? Het is het Hoofd van ’s hemels leger. Wij eren Hem met lof. In deze psalm bezingt men de opening van de Hemelpoort, zodat de Heere Jezus in kan gaan in Zijn Vaders heiligdom.

Uitleg tekst:

In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen: in de hemel is plaats voor alle gelovigen. Daar is hun thuis. Anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben: als het niet zo is, zou Ik het niet gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden: de Heere Jezus bereidt voor Zijn discipelen plaats bij God door Zijn verzoeningswerk op Golgotha. Dat werk zet Hij voor vanuit de hemel door Zijn Geest, totdat de laatste uitverkorene door het geloof in Christus met God verzoend is. Bidt of ook jou plaats bereid mag zijn.