A-rooster

Groep 7 en 8

Actueel weekrooster groep A

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep A, voor kinderen van 10-12 jaar.

Zondag 26 juni 2022

Weekcode: A1.25

Bijbelgedeelte: Numeri 16:36-17

Les-thema: Aäron priester


Psalmvers: 132:6

Bekleed, o hoogste Majesteit,
Uw priesters met gerechtigheid;
Uw gunstvolk juich', door U geleid;
Versmaad hem, dien Gij zalven liet,
Om Uwen knecht, om David, niet!


Tekstvers: 2 Korinthe 5:20

Tekst (Statenvertaling):
Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.


Uitleg psalm:

Een gebed voor de priester. Bekleed met gerechtigheid, met het recht van de Heere, zal de priester het volk goed leiden in de dienst aan de Heere. Hij bidt of de Heere wil denken aan Zijn verbond met David, en de gezalfde niet zal versmaden, verachten, maar hem genadig zal zijn.

Uitleg tekst:

Door Zijn gezanten, boodschappers (denk aan ambtsdragers), vraagt God je: Laat je met Mij verzoenen. Er is vergeving mogelijk, door de Heere Jezus Christus!