A-rooster

Groep 7 en 8

Actueel weekrooster groep A

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep A, voor kinderen van 10-12 jaar.

Zondag 12 december 2021

Weekcode: A1.15

Bijbelgedeelte: Lukas 1:39-56

Les-thema: Maria en Elizabeth; lofzang


Psalmvers: Lofzang van Maria:2

Want ziet, om 's HEEREN daân,
Zal elk geslacht voortaan
Alom mij zalig spreken;
Wijl God, na ramp en leed,
Mij grote dingen deed:
Nu is Zijn macht gebleken.


Tekstvers: Kolossenzen 3:16

Tekst (Statenvertaling):
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.


Uitleg psalm:

Iedereen zal voortaan spreken over Maria. Zalig is zij om wat de Heere deed in het zenden van Zijn Zoon. Na ramp en leed kwamen er grote dingen: God heeft alle macht, dat blijkt. Wijl betekent omdat.

Uitleg tekst:

Gods Woord moet in je wonen, in je hart zijn. Door samen te zingen leer en vermaan je elkaar, en het is aangenaam voor de Heere. Zo hief Maria haar lofzang aan, tot Gods eer.