A-rooster

Groep 7 en 8

Actueel weekrooster groep A

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep A, voor kinderen van 10-12 jaar.

Zondag 05 februari 2023

Weekcode: A2.18

Bijbelgedeelte: Johannes 2:1-12

Les-thema: De bruiloft in Kana


Psalmvers: 145:3

Zij zullen uit de volheid van 't gemoed,
gedachtig aan de milde overvloed
van Uwe gunst,  die roemen bij elkeen
en juichen van al Uw gerechtigheên.
De HEER' is goed en vriend'lijk en weldadig,
barmhartig,  mild,  lankmoedig en genadig.
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken.
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken.


Tekstvers: Psalm 81:11b

Tekst (Statenvertaling):
Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.


Uitleg psalm:

lankmoedig: geduldig. De psalm bezingt de zorgende hand van God. Deze betoont Christus ook op de bruiloft te kana.

Uitleg tekst:

Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen: vraag wat u nodig hebt, de Heere zal het naar Zijn goedvinden schenken. Hij weet wat ons van node is. Vraag daarom steeds.