A-rooster

Groep 7 en 8

Actueel weekrooster groep A

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep A, voor kinderen van 10-12 jaar.

Zondag 24 september 2023

Weekcode: A1.4

Bijbelgedeelte: Genesis 15

Les-thema: Gods verbond met Abram


Psalmvers: 105:5

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.


Tekstvers: Genesis 17:7

Tekst (Statenvertaling):
En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u.


Uitleg psalm:

God kan niet tegen Zijn eigen Woord, waarheid, verbond, ingaan. Altoos, altijd wordt volbracht, uitgevoerd, wat Hij belooft. Zelfs tot in het duizendste geslacht, Gods trouw werkt altijd door! Het verbond dat gesloten is met Abraham gaat van kind op kind over, de Heere bevestigt het aan hen. Dit zien we bij het teken van de doop. Zo werkt de Heere, van geslacht op geslacht.

Uitleg tekst:

Het verbond van God met Abram heeft betekenis voor heel zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. De Heere is Abrams God, en de God van al Zijn nakomelingen.