C-rooster

Groep 1 en 2

Actueel weekrooster groep C

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep C, voor kinderen van 4-6 jaar.

Zondag 24 september 2023

Weekcode: C2.4

Bijbelgedeelte: Genesis 29 en 30

Les-thema: Jakob bij Laban


Psalmvers: 146:3

Za-lig hij, die in dit le-ven,
Ja-kobs God ter hul-pe heeft.
Hij, die door de nood ge-dre-ven,
zich tot Hem om troost be-geeft.
Die zijn hoop, in 't hach-lijkst lot,
Ves-tigt op de HEER', zijn God.


Tekstvers: Psalm 146:5a

Tekst (Statenvertaling):
Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn Hulp heeft.


Uitleg psalm:

Jakob ging vanuit het hachelijkst lot, de gevaarlijkste toestand, naar de Heere toe. 

Uitleg tekst:

Welgelukzalig, voor eeuwig gelukkig, ben je als je deze God kent.