C-rooster

Groep 1 en 2

Actueel weekrooster groep C

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep C, voor kinderen van 4-6 jaar.

Zondag 09 mei 2021

Weekcode: C2.20

Bijbelgedeelte: Jozua 2

Les-thema: De verspieders


Psalmvers: 48:6

Want de-ze God is on-ze God.
Hij is ons deel, ons za-lig lot.
Door tijd noch eeu-wig-heid te schei-den,
ter dood toe zal Hij ons ge-lei-den.


Tekstvers: Johannes 10:9a

Tekst (Statenvertaling):
Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden.


Uitleg psalm:

Dit is een belijdenis. God is ook onze, mijn God. Als je dat belijdt, ben je zalig. Als je deze God kent, zal Hij voor eeuwig je God zijn en je in leven en dood nabij zijn.

Uitleg tekst:

Alleen door de Heere Jezus, de Deur, kun je het hemels Kanaän binnengaan. Israël kon Kanaän niet in eigen kracht innemen. Maar met de Heere is het mogelijk!