C-rooster

Groep 1 en 2

Actueel weekrooster groep C

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep C, voor kinderen van 4-6 jaar.

Zondag 12 december 2021

Weekcode: C3.19

Bijbelgedeelte: Lukas 1:26-56

Les-thema: De belofte aan Maria


Psalmvers: Lofzang van Maria:3

Hoe hei-lig is Zijn Naam!
Laat volk bij volk te zaâm
barm-har-tig-heid ver-wach-ten.
Nu Hij de za-lig-heid,
voor die Hem vreest, be-reidt,
door al de na-ge-slach-ten.


Tekstvers: Lukas 1:37

Tekst (Statenvertaling):
Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.


Uitleg psalm:

De zaligheid wordt bereid: de Heere Jezus zal geboren worden.

Uitleg tekst:

Hoe zal het kunnen? Maria is niet getrouwd. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We kunnen dit niet begrijpen. God vraagt wel van ons dat we het geloven.