B-rooster

Groep 3 t/m 6

Actueel weekrooster groep B

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep B, voor kinderen van 6-10 jaar.

Zondag 09 mei 2021

Weekcode: B2.38

Bijbelgedeelte: Handelingen 1:4-14

Les-thema: Hemelvaart


Psalmvers: 24:4

Verhoogt, o poorten, nu den boog!
Rijst, eeuwge deuren, rijst omhoog!
Opdat de Koning in moog' rijden.
Wie is die Vorst, zo groot in eer?
't Is God, d' almachtig, Opperheer.
't Is God, geweldig in het strijden.


Tekstvers: Johannes 14:2a

Tekst (Statenvertaling):
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen.


Uitleg psalm:

Poorten verhoog uw boog, rijst op eeuwige deuren, rijst omhoog! Zodat u de Koning kunt ontvangen. Wie is die Vorst, zo groot in kracht? Het is God de Almachtige Heer der heren. Het is God geweldig in het strijden. In deze psalm bezingt men de opening van de Hemelpoort, zodat de Heere Jezus in kan gaan in Zijn Vaders heiligdom.

Uitleg tekst:

In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen: in de hemel is plaats voor alle gelovigen. Daar is hun thuis. Anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben: als het niet zo is, zou Ik het niet gezegd hebben. De Heere Jezus bereidt voor Zijn discipelen plaats bij God door Zijn verzoeningswerk op Golgotha. Dat werk zet Hij voor vanuit de hemel door Zijn Geest, totdat de laatste uitverkorene door het geloof in Christus met God verzoend is. Bidt of ook jou plaats bereid mag zijn.