B-rooster

Groep 3 t/m 6

Actueel weekrooster groep B

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep B, voor kinderen van 6-10 jaar.

Zondag 24 oktober 2021

Weekcode: B3.16

Bijbelgedeelte: 1 Samuël 6 en 7:1

Les-thema: De ark terug in Israël


Psalmvers: 99:8

God, de HEER, regeert;
Beeft, gij volken, eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israël
Tussen Cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege.


Tekstvers: 1 Samuël 6:5m

Tekst (Statenvertaling):
Geeft de God van Israël de eer.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Geef eer aan de God van Israël.


Uitleg psalm:

De Koning, Die de Heere verwekt en doet geboren worden mag alles van Hem vragen. God zal Hem alle macht geven. Een Naam die ontzag inboezemt. En dat met de bedoeling dat heidenen voor Zijn troon knielen en men wereldwijd Zijn heerschappij erkent. Inderdaad, God heeft zijn Zoon Christus alle macht gegeven in hemel en op aarde. Laat heel de aarde zich voor Hem buigen.

Uitleg tekst:

De Filistijnen hebben de ark van het verbond veroverd en worden daarvoor door de Heere gestraft met ziekten. Hun priesters adviseren de ark terug brengen naar Israël met allerlei geschenken. Zo zullen ze de God van Israël de eer geven. Zelf begrepen ze niet wat ze bedoelden. Maar het is wel waar, ook voor ons: God wil en moet verheerlijkt worden.