B-rooster

Groep 3 t/m 6

Actueel weekrooster groep B

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep B, voor kinderen van 6-10 jaar.

Zondag 12 december 2021

Weekcode: B3.23

Bijbelgedeelte: Lukas 1:5-25

Les-thema: De geboorte van Johannes aangekondigd


Psalmvers: 141:3

Zet, HEER', een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen.


Tekstvers: Lukas 1:13b

Tekst (Statenvertaling):
Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord.


Uitleg psalm:

Met onze lippen (deuren) en onze mond spreken wij. Zomaar kunnen daar verkeerde, zondige woorden uit komen. De dichter is daar bang voor. Hij bidt dat God hem daar van moment tot moment voor zal bewaren.

Uitleg tekst:

Een engel vertelt de oude Zacharias dat zijn vrouw een baby zal krijgen. Wat hadden ze daar vaak om gebeden. Nu ze zo oud zijn geworden, kan het niet meer. Maar de Heere maakt het onmogelijke mogelijk. Op ons smeekgebed doet Hij grote wonderen.