B-rooster

Groep 3 t/m 6

Actueel weekrooster groep B

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep B, voor kinderen van 6-10 jaar.

Zondag 24 september 2023

Weekcode: B1.4

Bijbelgedeelte: Genesis 6

Les-thema: Noach bouwt een ark


Psalmvers: 1:4

De HEER' toch slaat der mensen wegen ga,
En wendt alom het oog van Zijn gena,
Op zulken, die, oprecht en rein van zeden,
Met vasten gang het pad der deugd betreden.
God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan,
Maar 't heilloos spoor der bozen zal vergaan.


Tekstvers: Genesis 6:5a en 6b

Tekst (Statenvertaling):
En de HEERE zag, dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde, … en het smartte Hem aan Zijn hart.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was … en het bedroefde Hem in Zijn hart.


Uitleg psalm:

Vanuit de hemel ziet God alles, Hij slaat het ga. Zijn oog wendt, keert Hij naar mensen rein van zeden, zuiver van levenswandel. Ze lopen op het pad der deugd, de weg van Gods geboden. Zij bestaan voor eeuwig, in tegenstelling tot de boze, goddeloze. Zijn heilloos spoor, weg zonder vrede, zal vergaan. God ziet de weg van Noach, en de wegen van de mensen die zonder Hem leven.

Uitleg tekst:

De boosheid, zonde, van de mensen vermeerdert en vermeerdert maar. Het doet de Heere verdriet, het smart Hem aan Zijn hart.