B-rooster

Groep 3 t/m 6

Actueel weekrooster groep B

Hieronder vind je het actuele weekrooster van groep B, voor kinderen van 6-10 jaar.

Zondag 14 maart 2021

Weekcode: B2.34

Bijbelgedeelte: Markus 14:32-52

Les-thema: Gethsémané


Psalmvers: 22:1a

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij',
En brullend klaag in d' angsten die ik lij'?
Dus fel geslagen?


Tekstvers: 1 Petrus 3:18a

Tekst (Statenvertaling):
Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen.

Tekst (Herziene Statenvertaling):
Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen.


Uitleg psalm:

Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten, en wil mij niet redden als ik lijdt en strijdt. Ja brullend klaag tijdens de angsten die ik verduur, en fel wordt geslagen. In deze woorden van David, zien we het lijden van Christus aan het kruis, waarin Hij van God verlaten bitter leed, om ons vergeving en de weg tot God mogelijk te kunnen maken.

Uitleg tekst:

Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden: Petrus houdt hun het lijden van Christus voor als voorbeeld ter navolging. Hij rechtvaardig: onschuldig. Voor de onrechtvaardigen: voor ons, zondaren en schuldigen. Zo is er zaligwording mogelijk.