01. Memoriseerplanner 'Bijbelzaadjes'

60 Bijbelteksten aanleren met uitleg en context van de tekst, inclusief 36 werkvormen

Memoriseerplanner 'Bijbelzaadjes'

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

woensdag 12 augustus 2020 - Kolossenzen 3:12-14

Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. -- Kolossenzen 3:12-14

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl