01. Veilig kinder- en jeugdwerk

Investeer in veilig jeugdwerk in de gemeente!

Veilig kinder- en jeugdwerk

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

zondag 22 april 2018 - 2 Petrus 3:13-14

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. -- 2 Petrus 3:13-14

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl