01. Welkom op het Pinksterappel 2017!

D.V. 5 juni in Weesp - Thema: 'Leven tussen Pinksteren en wederkomst'

Welkom op het Pinksterappel 2017!

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

maandag 29 mei 2017 - Jesaja 57:15

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden. -- Jesaja 57:15

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl