01. Symposium 'Heilige huizen'

Voor ambtsdragers en ouders | D.V. 30 januari 2019

Symposium 'Heilige huizen'

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

vrijdag 18 januari 2019 - Romeinen 8:16-17

Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. -- Romeinen 8:16-17

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl