Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

woensdag 28 januari 2015 - Romeinen 7:6

Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter. -- Romeinen 7:6

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl