01. Trouwplannen of pas getrouwd?

Kom naar de Kruispuntconferentie Huwelijk! D.V. 14 december in Meerkerk

Trouwplannen of pas getrouwd?

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

vrijdag 13 december 2019 - 1 Tessalonicenzen 4:13-14

Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met Hem. -- 1 Tessalonicenzen 4:13-14

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl