01. Trouwplannen of pas getrouwd?

Kom naar de huwelijksconferentie! D.V. 15 december Meerkerk

Trouwplannen of pas getrouwd?

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

zondag 18 november 2018 - Openbaring 12:10-11

En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe. -- Openbaring 12:10-11

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl