01. Meer info rond coronavirus

Hoe raakt de corona-crisis concreet ons werk en wat kunnen wij (blijven) bieden?

Meer info rond coronavirus

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

zondag 29 maart 2020 - Deuteronomium 10:17-18

Want de HEERE, uw God, is een God der goden, en Heere der heren; die grote, die machtige, en die vreselijke God, Die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt; Die het recht van den wees en van de weduwe doet; en den vreemdeling liefheeft, dat Hij hem brood en kleding geve. -- Deuteronomium 10:17-18

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl