01. LCJ = AVG proof

Het LCJ is doorgelicht op de AVG wetgeving voldoet aan de eisen

LCJ = AVG proof

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

zaterdag 26 mei 2018 - Romeinen 5:10-11

Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben. -- Romeinen 5:10-11

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl