01. Belijdenisconferentie - Gelóóf jij Hem?

Samen nadenken over het doen van belijdenis - D.V. 9 september in Meerkerk

Belijdenisconferentie - Gelf jij Hem?

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

maandag 26 juni 2017 - Spreuken 3:11-12

Mijn zoon! verwerp de tucht des HEEREN niet, en wees niet verdrietig over Zijn kastijding; Want de HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, in denwelken hij een welbehagen heeft. -- Spreuken 3:11-12

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl