01. 12 oktober 2016: Symposium Daadkracht

Hoe bereik je het hart van doeners?

12 oktober 2016: Symposium Daadkracht

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

dinsdag 27 september 2016 - 1 Tessalonicenzen 5:12-13

En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen; En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. -- 1 Tessalonicenzen 5:12-13

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl