01. Mooie opbrengst landelijke actie

Op het Jeugdappel +16 van 26 oktober werd de opbrengst bekend: bijna 90.000 euro!

Mooie opbrengst landelijke actie

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

maandag 18 november 2019 - Zacharia 7:9-10

Alzo sprak de HEERE der heirscharen, zeggende: Richt een waarachtig gericht, en doet goedertierenheid en barmhartigheden, de een aan den ander; En verdrukt de weduwe noch den wees, den vreemdeling noch den ellendige; en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaad. -- Zacharia 7:9-10

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl