01. Symposium 'Heilige huizen'

Voor ambtsdragers en ouders | D.V. 30 januari 2019

Symposium 'Heilige huizen'

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

maandag 17 december 2018 - Jesaja 25:7-8

En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn. Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken. -- Jesaja 25:7-8

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl