01. LCJ = AVG proof

Het LCJ is doorgelicht op de AVG wetgeving voldoet aan de eisen

LCJ = AVG proof

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

donderdag 21 juni 2018 - 1 Korintiers 13:4-7

De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. -- 1 Korintiers 13:4-7

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl