01. Themadag 30+: Geestelijke strijd

Kom op D.V. 29 september naar de themadag voor verdieping en ontmoeting

Themadag 30+: Geestelijke strijd

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

donderdag 20 september 2018 - Romeinen 4:7-8

Zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn; Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent. -- Romeinen 4:7-8

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl