LCJ

01. Getuigen gevraagd!

Landelijke actie: Geef het Woord door

Getuigen gevraagd!

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

Social media

|

Dagelijks woord

donderdag 16 augustus 2018 - Jesaja 35:3-6

Versterkt de slappe handen, en stelt de struikelende knieën vast. Zegt den onbedachtzamen van harte: Weest sterk, en vreest niet; ziet, ulieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen. Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. -- Jesaja 35:3-6

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl