01. Hart voor de ander - Actiejaar

Alle informatie over de landelijke actie is te vinden op hartvoordeander.nl

Hart voor de ander - Actiejaar

Laatste nieuws

Agenda

Laatste tweets

  • KeesvanVianen"Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn Heil- en troostrijk Woord; verhardt u niet, maar laat u leiden". Om te knielen bij de kribbeafgelopen zaterdag
  • KeesvanVianenMorgen zondag: "U mag gerust wat van de preek vinden, als u maar wel beseft dat de preek allereerst iets van u vindt...."afgelopen zaterdag

Social media

|

Dagelijks woord

maandag 22 december 2014 - Jakobus 5:10-11

Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens, en der lankmoedigheid de profeten, die in den Naam des Heeren gesproken hebben. Ziet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer. -- Jakobus 5:10-11

Meer dagelijkse woorden? Kijk op dagelijkswoord.nl